Code review comment for lp:~sirex/ubuntu-lt-docs/main

Revision history for this message
Paulius Šarka (paulius-sarka) wrote :

Hmm, visi gif'ai yra Kirdo medžiagos palikimas (ir visi, išskyrus vieną, yra Natalijos nebaigtuose tvarkyti skyreliuose), tad bus pašalinti ilgainiui, ir todėl nelabai matau prasmės traukti konvertavimo į istoriją.

Gal tuomet padaryk tik pdf gamybos pataisymus, o paveikslėliai išsispręs ilgainiui patys.

review: Needs Fixing

« Back to merge proposal