Merge lp:~therp-nl/openobject-addons/lp1168603-l10n_nl_tax_code_sequence into lp:openobject-addons/7.0

Proposed by Stefan Rijnhart (Opener)
Status: Needs review
Proposed branch: lp:~therp-nl/openobject-addons/lp1168603-l10n_nl_tax_code_sequence
Merge into: lp:openobject-addons/7.0
Diff against target: 242 lines (+37/-0)
1 file modified
l10n_nl/account_chart_netherlands.xml (+37/-0)
To merge this branch: bzr merge lp:~therp-nl/openobject-addons/lp1168603-l10n_nl_tax_code_sequence
Reviewer Review Type Date Requested Status
OpenERP Core Team Pending
Review via email: mp+158817@code.launchpad.net
To post a comment you must log in.
9015. By Stefan Rijnhart (Opener) on 2013-05-27

[MRG] Merged with lp:openobject-addons/7.0 to resolve conflict

Unmerged revisions

9015. By Stefan Rijnhart (Opener) on 2013-05-27

[MRG] Merged with lp:openobject-addons/7.0 to resolve conflict

9014. By Stefan Rijnhart (Opener) on 2013-04-14

[FIX] Copy paste errors

9013. By Stefan Rijnhart (Opener) on 2013-04-13

[FIX] Add appropriate sequences to l10n_nl tax codes

Preview Diff

[H/L] Next/Prev Comment, [J/K] Next/Prev File, [N/P] Next/Prev Hunk
1=== modified file 'l10n_nl/account_chart_netherlands.xml'
2--- l10n_nl/account_chart_netherlands.xml 2013-05-15 16:09:05 +0000
3+++ l10n_nl/account_chart_netherlands.xml 2013-05-27 10:37:28 +0000
4@@ -3893,54 +3893,64 @@
5 <record id="btw_code_chart_root" model="account.tax.code.template">
6 <field name="name">Nederlands BTW Plan</field>
7 <field name="parent_id" eval="False"/>
8+ <field name="sequence" eval="1"/>
9 </record>
10 <!-- De gegevens voor de BTW (gegevens voor omzetbedragen staan verderop) -->
11 <record id="btw_totaal" model="account.tax.code.template">
12 <field name="code">B</field>
13 <field name="name">Gegevens omzetbelasting (BTW)</field>
14 <field name="parent_id" ref="btw_code_chart_root"/>
15+ <field name="sequence" eval="5"/>
16 </record>
17 <!-- 1 Leveringen en/of diensten binnenland -->
18 <record id="btw_code_binnenland" model="account.tax.code.template">
19 <field name="code">1</field>
20 <field name="name">Leveringen en/of diensten binnenland (BTW)</field>
21 <field name="parent_id" ref="btw_totaal"/>
22+ <field name="sequence" eval="10"/>
23 </record>
24 <record id="btw_code_1a" model="account.tax.code.template">
25 <field name="code">1a</field>
26 <field name="parent_id" ref="btw_code_binnenland"/>
27 <field name="name">Leveringen/diensten belast met 21% (BTW)</field>
28+ <field name="sequence" eval="11"/>
29 </record>
30 <record id="btw_code_1b" model="account.tax.code.template">
31 <field name="code">1b</field>
32 <field name="parent_id" ref="btw_code_binnenland"/>
33 <field name="name">Leveringen/diensten belast met 6% (BTW)</field>
34+ <field name="sequence" eval="12"/>
35 </record>
36 <record id="btw_code_1c" model="account.tax.code.template">
37 <field name="code">1c</field>
38 <field name="parent_id" ref="btw_code_binnenland"/>
39 <field name="name">Leveringen/diensten belast met overige tarieven behalve 0% (BTW)</field>
40+ <field name="sequence" eval="13"/>
41 </record>
42 <record id="btw_code_1d" model="account.tax.code.template">
43 <field name="code">1d</field>
44 <field name="parent_id" ref="btw_code_binnenland"/>
45 <field name="name">Prive-gebruik (BTW)</field>
46+ <field name="sequence" eval="14"/>
47 </record>
48 <record id="btw_code_1e" model="account.tax.code.template">
49 <field name="code">1e</field>
50 <field name="parent_id" ref="btw_code_binnenland"/>
51 <field name="name">Leveringen/diensten belast met 0% of niet bij u belast (BTW)</field>
52+ <field name="sequence" eval="15"/>
53 </record>
54 <!-- 2. Verleggingsregeling -->
55 <record id="btw_code_verlegging" model="account.tax.code.template">
56 <field name="code">2</field>
57 <field name="name">Verleggingsregelingen: BTW naar u verlegd (BTW)</field>
58 <field name="parent_id" ref="btw_totaal"/>
59+ <field name="sequence" eval="20"/>
60 </record>
61 <record id="btw_code_2a" model="account.tax.code.template">
62 <field name="code">2a</field>
63 <field name="parent_id" ref="btw_code_verlegging"/>
64 <field name="name">Heffing van omzetbelasting is naar u verlegd (BTW)</field>
65+ <field name="sequence" eval="21"/>
66 </record>
67 <!-- Voor rubriek 3 hoeft geen omzetbelasting aangegeven te worden, wel het omzet bedrag, zie hiervoor verderop
68 3. Leveringen naar het buitenland -->
69@@ -3950,60 +3960,71 @@
70 <field name="code">4</field>
71 <field name="name">Leveringen vanuit het buitenland (BTW)</field>
72 <field name="parent_id" ref="btw_totaal"/>
73+ <field name="sequence" eval="40"/>
74 </record>
75 <record id="btw_code_4a" model="account.tax.code.template">
76 <field name="code">4a</field>
77 <field name="parent_id" ref="btw_code_vanuit_buitenland"/>
78 <field name="name">Leveringen uit landen buiten de EU (invoer) (BTW)</field>
79 <field name="sign" eval="-1" />
80+ <field name="sequence" eval="41"/>
81 </record>
82 <record id="btw_code_4b" model="account.tax.code.template">
83 <field name="code">4b</field>
84 <field name="parent_id" ref="btw_code_vanuit_buitenland"/>
85 <field name="name">Verwerving van goederen uit landen binnen de EU (BTW)</field>
86 <field name="sign" eval="-1" />
87+ <field name="sequence" eval="42"/>
88 </record>
89 <!-- 5. Voorbelasting, kleineondernemersregeling, schatting en eindtotaal -->
90 <record id="btw_code_voorbelasting" model="account.tax.code.template">
91 <field name="code">5</field>
92 <field name="name">Voorbelasting, kleineondernemersregeling, schatting en eindtotaal (BTW)</field>
93 <field name="parent_id" ref="btw_totaal"/>
94+ <field name="sequence" eval="50"/>
95 </record>
96 <record id="btw_code_5a" model="account.tax.code.template">
97 <field name="code">5a</field>
98 <field name="parent_id" ref="btw_code_voorbelasting"/>
99 <field name="name">Verschuldigde omzetbelasting (rubrieken 1a t/m 4b) (BTW)</field>
100+ <field name="sequence" eval="51"/>
101 </record>
102 <record id="btw_code_5b" model="account.tax.code.template">
103 <field name="code">5b</field>
104 <field eval="-1" name="sign"/>
105 <field name="parent_id" ref="btw_code_voorbelasting"/>
106 <field name="name">Voorbelasting (BTW)</field>
107+ <field name="sequence" eval="52"/>
108 </record>
109 <record id="btw_code_5c" model="account.tax.code.template">
110 <field name="code">5c</field>
111 <field name="parent_id" ref="btw_code_voorbelasting"/>
112 <field name="name">Subtotaal (rubriek 5a min 5b) (BTW)</field>
113+ <field name="sequence" eval="53"/>
114 </record>
115 <record id="btw_code_5d" model="account.tax.code.template">
116 <field name="code">5d</field>
117 <field name="parent_id" ref="btw_code_voorbelasting"/>
118 <field name="name">Vermindering volgens de kleineondernemersregeling (BTW)</field>
119+ <field name="sequence" eval="54"/>
120 </record>
121 <record id="btw_code_5e" model="account.tax.code.template">
122 <field name="code">5e</field>
123 <field name="parent_id" ref="btw_code_voorbelasting"/>
124 <field name="name">Schatting vorige aangifte(n) (BTW)</field>
125+ <field name="sequence" eval="55"/>
126 </record>
127 <record id="btw_code_5f" model="account.tax.code.template">
128 <field name="code">5f</field>
129 <field name="parent_id" ref="btw_code_voorbelasting"/>
130 <field name="name">Schatting deze aangifte (BTW)</field>
131+ <field name="sequence" eval="56"/>
132 </record>
133 <record id="btw_code_5g" model="account.tax.code.template">
134 <field name="code">5g</field>
135 <field name="parent_id" ref="btw_code_voorbelasting"/>
136 <field name="name">Totaal te betalen/terug te vragen (BTW)</field>
137+ <field name="sequence" eval="57"/>
138 </record>
139
140 <!-- De gegevens over de omzet -->
141@@ -4011,85 +4032,101 @@
142 <field name="code">A</field>
143 <field name="name">Gegevens omzetbedragen</field>
144 <field name="parent_id" ref="btw_code_chart_root"/>
145+ <field name="sequence" eval="1"/>
146 </record>
147 <!-- 1 Leveringen en/of diensten binnenland -->
148 <record id="omz_code_binnenland" model="account.tax.code.template">
149 <field name="code">1</field>
150 <field name="name">Leveringen en/of diensten binnenland (omzet)</field>
151 <field name="parent_id" ref="omz_totaal"/>
152+ <field name="sequence" eval="10"/>
153 </record>
154 <record id="omz_code_1a" model="account.tax.code.template">
155 <field name="code">1a</field>
156 <field name="parent_id" ref="omz_code_binnenland"/>
157 <field name="name">Leveringen/diensten belast met 21% (omzet)</field>
158+ <field name="sequence" eval="11"/>
159 </record>
160 <record id="omz_code_1b" model="account.tax.code.template">
161 <field name="code">1b</field>
162 <field name="parent_id" ref="omz_code_binnenland"/>
163 <field name="name">Leveringen/diensten belast met 6% (omzet)</field>
164+ <field name="sequence" eval="12"/>
165 </record>
166 <record id="omz_code_1c" model="account.tax.code.template">
167 <field name="code">1c</field>
168 <field name="parent_id" ref="omz_code_binnenland"/>
169 <field name="name">Leveringen/diensten belast met overige tarieven behalve 0% (omzet)</field>
170+ <field name="sequence" eval="13"/>
171 </record>
172 <record id="omz_code_1d" model="account.tax.code.template">
173 <field name="code">1d</field>
174 <field name="parent_id" ref="omz_code_binnenland"/>
175 <field name="name">Prive-gebruik (omzet)</field>
176+ <field name="sequence" eval="14"/>
177 </record>
178 <record id="omz_code_1e" model="account.tax.code.template">
179 <field name="code">1e</field>
180 <field name="parent_id" ref="omz_code_binnenland"/>
181 <field name="name">Leveringen/diensten belast met 0% of niet bij u belast (omzet)</field>
182+ <field name="sequence" eval="15"/>
183 </record>
184 <!-- 2. Verleggingsregeling -->
185 <record id="omz_code_verlegging" model="account.tax.code.template">
186 <field name="code">2</field>
187 <field name="name">Verleggingsregelingen: BTW naar u verlegd (omzet)</field>
188 <field name="parent_id" ref="omz_totaal"/>
189+ <field name="sequence" eval="20"/>
190 </record>
191 <record id="omz_code_2a" model="account.tax.code.template">
192 <field name="code">2a</field>
193 <field name="parent_id" ref="omz_code_verlegging"/>
194 <field name="name">Heffing van omzetbelasting is naar u verlegd (omzet)</field>
195+ <field name="sequence" eval="21"/>
196 </record>
197 <!-- 3. Leveringen naar het buitenland -->
198 <record id="omz_code_naar_buitenland" model="account.tax.code.template">
199 <field name="code">3</field>
200 <field name="name">Leveringen naar het buitenland (omzet)</field>
201 <field name="parent_id" ref="omz_totaal"/>
202+ <field name="sequence" eval="30"/>
203 </record>
204 <record id="omz_code_3a" model="account.tax.code.template">
205 <field name="code">3a</field>
206 <field name="parent_id" ref="omz_code_naar_buitenland"/>
207 <field name="name">Leveringen naar landen buiten de EU (uitvoer) (omzet)</field>
208+ <field name="sequence" eval="31"/>
209 </record>
210 <record id="omz_code_3b" model="account.tax.code.template">
211 <field name="code">3b</field>
212 <field name="parent_id" ref="omz_code_naar_buitenland"/>
213 <field name="name">Leveringen naar landen binnen de EU (omzet)</field>
214+ <field name="sequence" eval="32"/>
215 </record>
216 <record id="omz_code_3c" model="account.tax.code.template">
217 <field name="code">3c</field>
218 <field name="parent_id" ref="omz_code_naar_buitenland"/>
219 <field name="name">Installatie/afstandsverkopen binnen de EU (omzet)</field>
220+ <field name="sequence" eval="33"/>
221 </record>
222 <!-- 4. Leveringen vanuit het buitenland -->
223 <record id="omz_code_vanuit_buitenland" model="account.tax.code.template">
224 <field name="code">4</field>
225 <field name="name">Leveringen vanuit het buitenland (omzet)</field>
226 <field name="parent_id" ref="omz_totaal"/>
227+ <field name="sequence" eval="40"/>
228 </record>
229 <record id="omz_code_4a" model="account.tax.code.template">
230 <field name="code">4a</field>
231 <field name="parent_id" ref="omz_code_vanuit_buitenland"/>
232 <field name="name">Leveringen uit landen buiten de EU (invoer) (omzet)</field>
233+ <field name="sequence" eval="41"/>
234 </record>
235 <record id="omz_code_4b" model="account.tax.code.template">
236 <field name="code">4b</field>
237 <field name="parent_id" ref="omz_code_vanuit_buitenland"/>
238 <field name="name">Verwerving van goederen uit landen binnen de EU (omzet)</field>
239+ <field name="sequence" eval="42"/>
240 </record>
241
242 <!-- Chart template -->