Code review comment for lp:~sirex/ubuntu-lt-docs/main

Revision history for this message
Mantas Zimnickas (sirex) wrote :

Šiuo metu PDF generavimas neveikia, jei yra bent vienas GIF paveiksliukas. Todėl aš visus tuos paveiksliukus vienu kartu ir sukonvertavau. Jei palikti tai išsispręsti ilgainiui, tai PDF generavimas tai pat pradės veikti tik ilgainiui.

Aišku, kol PDF generavimas nėra aktualus, tai galima palikti spręstis ilgainiui.

« Back to merge proposal