Merge lp:~sirex/ubuntu-lt-docs/main into lp:ubuntu-lt-docs

Proposed by Mantas Zimnickas
Status: Needs review
Proposed branch: lp:~sirex/ubuntu-lt-docs/main
Merge into: lp:ubuntu-lt-docs
Diff against target: 414 lines (+37/-30)
18 files modified
source/conf.py (+7/-0)
source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/dokumento-uzbaigimas/w-dokumento-spausdinimas.rst (+1/-1)
source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/dokumento-uzbaigimas/w-dokumentu-turinio-formavimas.rst (+1/-1)
source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/dokumento-uzbaigimas/w-rasybos-tikrinimas.rst (+3/-3)
source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/lapo-formatavimas/w-puslapiu-numeravimas.rst (+1/-1)
source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/lenteles/lenteles-elementu-isrinkimas.rst (+2/-2)
source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/lenteles/w-lenteles-apvadu-fonas.rst (+2/-2)
source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/lenteles/w-lenteliu-formatavimas.rst (+1/-1)
source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/lenteles/w-stulpeliu-plociai-eiluciu-auksciai.rst (+2/-2)
source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/pastraipu-formatavimas/pastraipos-itraukos.rst (+1/-1)
source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/pastraipu-formatavimas/w-pastraipu-zyme-formatai.rst (+4/-4)
source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/paveiksleliai/w-braizymo-priemones.rst (+2/-2)
source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/paveiksleliai/w-paveiksleliu-formavimas.rst (+2/-2)
source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/paveiksleliai/w-paveiksleliu-iterpimas.rst (+3/-3)
source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/teksto-rengykle/dokumento-sukurimas-trafaretu.rst (+1/-1)
source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/teksto-rengykles-nustatymai/nespausdinamieji-simboliai.rst (+1/-1)
source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/teksto-rengykles-nustatymai/rodymo-budas-mastelis.rst (+1/-1)
source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/teksto-rengykles-nustatymai/w-redaktoriaus-parametrai.rst (+2/-2)
To merge this branch: bzr merge lp:~sirex/ubuntu-lt-docs/main
Reviewer Review Type Date Requested Status
Paulius Šarka Needs Fixing
Review via email: mp+42816@code.launchpad.net

Description of the change

Konvertavau visus paveiksliukus iš gif į png ir pataisiau pdf generavimą. Tai atsinaujink savo šaką, kuri dabar yra pagrindinė, net pakeitimų gan nemažai...

To post a comment you must log in.
Revision history for this message
Paulius Šarka (paulius-sarka) wrote :

Hmm, visi gif'ai yra Kirdo medžiagos palikimas (ir visi, išskyrus vieną, yra Natalijos nebaigtuose tvarkyti skyreliuose), tad bus pašalinti ilgainiui, ir todėl nelabai matau prasmės traukti konvertavimo į istoriją.

Gal tuomet padaryk tik pdf gamybos pataisymus, o paveikslėliai išsispręs ilgainiui patys.

review: Needs Fixing
Revision history for this message
Mantas Zimnickas (sirex) wrote :

Šiuo metu PDF generavimas neveikia, jei yra bent vienas GIF paveiksliukas. Todėl aš visus tuos paveiksliukus vienu kartu ir sukonvertavau. Jei palikti tai išsispręsti ilgainiui, tai PDF generavimas tai pat pradės veikti tik ilgainiui.

Aišku, kol PDF generavimas nėra aktualus, tai galima palikti spręstis ilgainiui.

Revision history for this message
Paulius Šarka (paulius-sarka) wrote :

ok, ilgainiui it is. ;)

Unmerged revisions

9. By Mantas Zimnickas

Some fixes for PDF output.

Preview Diff

[H/L] Next/Prev Comment, [J/K] Next/Prev File, [N/P] Next/Prev Hunk
=== modified file 'source/conf.py'
--- source/conf.py 2010-11-22 22:37:23 +0000
+++ source/conf.py 2010-12-06 08:08:54 +0000
@@ -176,6 +176,13 @@
176 u'Ubuntu.lt komanda', 'manual'),176 u'Ubuntu.lt komanda', 'manual'),
177]177]
178178
179latex_elements = {
180 'inputenc': '\usepackage[utf8x]{inputenc}',
181 'fontenc': '\usepackage[L7x]{fontenc}',
182 'babel': '\usepackage[lithuanian]{babel}',
183 'preamble': '',
184}
185
179# The name of an image file (relative to this directory) to place at the top of186# The name of an image file (relative to this directory) to place at the top of
180# the title page.187# the title page.
181#latex_logo = None188#latex_logo = None
182189
=== removed file 'source/mokomoji-medziaga/pagrindines-savokos/iliustracijos/telefonas.gif'
183Binary files source/mokomoji-medziaga/pagrindines-savokos/iliustracijos/telefonas.gif 2010-11-22 22:37:23 +0000 and source/mokomoji-medziaga/pagrindines-savokos/iliustracijos/telefonas.gif 1970-01-01 00:00:00 +0000 differ190Binary files source/mokomoji-medziaga/pagrindines-savokos/iliustracijos/telefonas.gif 2010-11-22 22:37:23 +0000 and source/mokomoji-medziaga/pagrindines-savokos/iliustracijos/telefonas.gif 1970-01-01 00:00:00 +0000 differ
=== added file 'source/mokomoji-medziaga/pagrindines-savokos/iliustracijos/telefonas.png'
184Binary files source/mokomoji-medziaga/pagrindines-savokos/iliustracijos/telefonas.png 1970-01-01 00:00:00 +0000 and source/mokomoji-medziaga/pagrindines-savokos/iliustracijos/telefonas.png 2010-12-06 08:08:54 +0000 differ191Binary files source/mokomoji-medziaga/pagrindines-savokos/iliustracijos/telefonas.png 1970-01-01 00:00:00 +0000 and source/mokomoji-medziaga/pagrindines-savokos/iliustracijos/telefonas.png 2010-12-06 08:08:54 +0000 differ
=== modified file 'source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/dokumento-uzbaigimas/w-dokumento-spausdinimas.rst'
--- source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/dokumento-uzbaigimas/w-dokumento-spausdinimas.rst 2010-11-22 22:37:23 +0000
+++ source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/dokumento-uzbaigimas/w-dokumento-spausdinimas.rst 2010-12-06 08:08:54 +0000
@@ -11,7 +11,7 @@
11kombinacija **Ctrl+P**. Panaudojus meniu komandą **File->Print** atsiveria11kombinacija **Ctrl+P**. Panaudojus meniu komandą **File->Print** atsiveria
12langas, kuriame galima parinkti spausdinimo parametrus.12langas, kuriame galima parinkti spausdinimo parametrus.
1313
14.. figure:: ../iliustracijos/printing.gif14.. figure:: ../iliustracijos/printing.png
15 :align: center15 :align: center
16 :alt: Spausdinimas16 :alt: Spausdinimas
17 17
1818
=== modified file 'source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/dokumento-uzbaigimas/w-dokumentu-turinio-formavimas.rst'
--- source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/dokumento-uzbaigimas/w-dokumentu-turinio-formavimas.rst 2010-11-22 22:37:23 +0000
+++ source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/dokumento-uzbaigimas/w-dokumentu-turinio-formavimas.rst 2010-12-06 08:08:54 +0000
@@ -7,7 +7,7 @@
7**Insert->Reference->Index and Tables**. Atsivėrusiame dialogo7**Insert->Reference->Index and Tables**. Atsivėrusiame dialogo
8lange reikia pasirinkti kortelę **Table of Contents**.8lange reikia pasirinkti kortelę **Table of Contents**.
99
10.. figure:: ../iliustracijos/turinys.gif10.. figure:: ../iliustracijos/turinys.png
11 :align: center11 :align: center
12 :alt: Turinys12 :alt: Turinys
13 13
1414
=== modified file 'source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/dokumento-uzbaigimas/w-rasybos-tikrinimas.rst'
--- source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/dokumento-uzbaigimas/w-rasybos-tikrinimas.rst 2010-11-22 22:37:23 +0000
+++ source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/dokumento-uzbaigimas/w-rasybos-tikrinimas.rst 2010-12-06 08:08:54 +0000
@@ -16,7 +16,7 @@
16nurodyti meniu komandos **Tools->Language->Set Language** lango16nurodyti meniu komandos **Tools->Language->Set Language** lango
17lauke **MarkSelected text As** arba jungikliu būsenos juostoje.17lauke **MarkSelected text As** arba jungikliu būsenos juostoje.
1818
19.. figure:: ../iliustracijos/kalbos_nust.gif19.. figure:: ../iliustracijos/kalbos_nust.png
20 :align: center20 :align: center
21 :alt: Kalbos nustatymas21 :alt: Kalbos nustatymas
22 22
@@ -25,7 +25,7 @@
25Klaidų paieška tekste įjungiama komanda **Tools->Spelling**,25Klaidų paieška tekste įjungiama komanda **Tools->Spelling**,
26klavišu **F7** arba mygtuku įrankių juostuoje.26klavišu **F7** arba mygtuku įrankių juostuoje.
2727
28.. figure:: ../iliustracijos/taisymo_mygt.gif28.. figure:: ../iliustracijos/taisymo_mygt.png
29 :align: center29 :align: center
30 :alt: Klaidų taisymo įjungimas30 :alt: Klaidų taisymo įjungimas
31 31
@@ -67,7 +67,7 @@
67 vietinis meniu su teisingais pasiūlymais ir keliomis papildomomis67 vietinis meniu su teisingais pasiūlymais ir keliomis papildomomis
68 komandomis.68 komandomis.
6969
70.. figure:: ../iliustracijos/tikrinimas.gif70.. figure:: ../iliustracijos/tikrinimas.png
71 :align: center71 :align: center
72 :alt: Tikrinimas72 :alt: Tikrinimas
73 73
7474
=== removed file 'source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/eilut_auksc.gif'
75Binary files source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/eilut_auksc.gif 2010-11-22 22:37:23 +0000 and source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/eilut_auksc.gif 1970-01-01 00:00:00 +0000 differ75Binary files source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/eilut_auksc.gif 2010-11-22 22:37:23 +0000 and source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/eilut_auksc.gif 1970-01-01 00:00:00 +0000 differ
=== added file 'source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/eilut_auksc.png'
76Binary files source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/eilut_auksc.png 1970-01-01 00:00:00 +0000 and source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/eilut_auksc.png 2010-12-06 08:08:54 +0000 differ76Binary files source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/eilut_auksc.png 1970-01-01 00:00:00 +0000 and source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/eilut_auksc.png 2010-12-06 08:08:54 +0000 differ
=== removed file 'source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/eilute_parin.gif'
77Binary files source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/eilute_parin.gif 2010-11-22 22:37:23 +0000 and source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/eilute_parin.gif 1970-01-01 00:00:00 +0000 differ77Binary files source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/eilute_parin.gif 2010-11-22 22:37:23 +0000 and source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/eilute_parin.gif 1970-01-01 00:00:00 +0000 differ
=== added file 'source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/eilute_parin.png'
78Binary files source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/eilute_parin.png 1970-01-01 00:00:00 +0000 and source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/eilute_parin.png 2010-12-06 08:08:54 +0000 differ78Binary files source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/eilute_parin.png 1970-01-01 00:00:00 +0000 and source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/eilute_parin.png 2010-12-06 08:08:54 +0000 differ
=== removed file 'source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/figuros.gif'
79Binary files source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/figuros.gif 2010-11-22 22:37:23 +0000 and source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/figuros.gif 1970-01-01 00:00:00 +0000 differ79Binary files source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/figuros.gif 2010-11-22 22:37:23 +0000 and source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/figuros.gif 1970-01-01 00:00:00 +0000 differ
=== added file 'source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/figuros.png'
80Binary files source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/figuros.png 1970-01-01 00:00:00 +0000 and source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/figuros.png 2010-12-06 08:08:54 +0000 differ80Binary files source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/figuros.png 1970-01-01 00:00:00 +0000 and source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/figuros.png 2010-12-06 08:08:54 +0000 differ
=== removed file 'source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/itraukos.gif'
81Binary files source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/itraukos.gif 2010-11-22 22:37:23 +0000 and source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/itraukos.gif 1970-01-01 00:00:00 +0000 differ81Binary files source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/itraukos.gif 2010-11-22 22:37:23 +0000 and source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/itraukos.gif 1970-01-01 00:00:00 +0000 differ
=== added file 'source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/itraukos.png'
82Binary files source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/itraukos.png 1970-01-01 00:00:00 +0000 and source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/itraukos.png 2010-12-06 08:08:54 +0000 differ82Binary files source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/itraukos.png 1970-01-01 00:00:00 +0000 and source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/itraukos.png 2010-12-06 08:08:54 +0000 differ
=== removed file 'source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/kalbos_nust.gif'
83Binary files source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/kalbos_nust.gif 2010-11-22 22:37:23 +0000 and source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/kalbos_nust.gif 1970-01-01 00:00:00 +0000 differ83Binary files source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/kalbos_nust.gif 2010-11-22 22:37:23 +0000 and source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/kalbos_nust.gif 1970-01-01 00:00:00 +0000 differ
=== added file 'source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/kalbos_nust.png'
84Binary files source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/kalbos_nust.png 1970-01-01 00:00:00 +0000 and source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/kalbos_nust.png 2010-12-06 08:08:54 +0000 differ84Binary files source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/kalbos_nust.png 1970-01-01 00:00:00 +0000 and source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/kalbos_nust.png 2010-12-06 08:08:54 +0000 differ
=== removed file 'source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/lent_fonas.gif'
85Binary files source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/lent_fonas.gif 2010-11-22 22:37:23 +0000 and source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/lent_fonas.gif 1970-01-01 00:00:00 +0000 differ85Binary files source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/lent_fonas.gif 2010-11-22 22:37:23 +0000 and source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/lent_fonas.gif 1970-01-01 00:00:00 +0000 differ
=== added file 'source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/lent_fonas.png'
86Binary files source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/lent_fonas.png 1970-01-01 00:00:00 +0000 and source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/lent_fonas.png 2010-12-06 08:08:54 +0000 differ86Binary files source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/lent_fonas.png 1970-01-01 00:00:00 +0000 and source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/lent_fonas.png 2010-12-06 08:08:54 +0000 differ
=== removed file 'source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/lent_remai.gif'
87Binary files source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/lent_remai.gif 2010-11-22 22:37:23 +0000 and source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/lent_remai.gif 1970-01-01 00:00:00 +0000 differ87Binary files source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/lent_remai.gif 2010-11-22 22:37:23 +0000 and source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/lent_remai.gif 1970-01-01 00:00:00 +0000 differ
=== added file 'source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/lent_remai.png'
88Binary files source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/lent_remai.png 1970-01-01 00:00:00 +0000 and source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/lent_remai.png 2010-12-06 08:08:54 +0000 differ88Binary files source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/lent_remai.png 1970-01-01 00:00:00 +0000 and source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/lent_remai.png 2010-12-06 08:08:54 +0000 differ
=== removed file 'source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/nespausd_s.gif'
89Binary files source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/nespausd_s.gif 2010-11-22 22:37:23 +0000 and source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/nespausd_s.gif 1970-01-01 00:00:00 +0000 differ89Binary files source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/nespausd_s.gif 2010-11-22 22:37:23 +0000 and source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/nespausd_s.gif 1970-01-01 00:00:00 +0000 differ
=== added file 'source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/nespausd_s.png'
90Binary files source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/nespausd_s.png 1970-01-01 00:00:00 +0000 and source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/nespausd_s.png 2010-12-06 08:08:54 +0000 differ90Binary files source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/nespausd_s.png 1970-01-01 00:00:00 +0000 and source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/nespausd_s.png 2010-12-06 08:08:54 +0000 differ
=== removed file 'source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/nustatymai.gif'
91Binary files source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/nustatymai.gif 2010-11-22 22:37:23 +0000 and source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/nustatymai.gif 1970-01-01 00:00:00 +0000 differ91Binary files source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/nustatymai.gif 2010-11-22 22:37:23 +0000 and source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/nustatymai.gif 1970-01-01 00:00:00 +0000 differ
=== added file 'source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/nustatymai.png'
92Binary files source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/nustatymai.png 1970-01-01 00:00:00 +0000 and source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/nustatymai.png 2010-12-06 08:08:54 +0000 differ92Binary files source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/nustatymai.png 1970-01-01 00:00:00 +0000 and source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/nustatymai.png 2010-12-06 08:08:54 +0000 differ
=== removed file 'source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/nustatymai1.gif'
93Binary files source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/nustatymai1.gif 2010-11-22 22:37:23 +0000 and source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/nustatymai1.gif 1970-01-01 00:00:00 +0000 differ93Binary files source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/nustatymai1.gif 2010-11-22 22:37:23 +0000 and source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/nustatymai1.gif 1970-01-01 00:00:00 +0000 differ
=== added file 'source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/nustatymai1.png'
94Binary files source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/nustatymai1.png 1970-01-01 00:00:00 +0000 and source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/nustatymai1.png 2010-12-06 08:08:54 +0000 differ94Binary files source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/nustatymai1.png 1970-01-01 00:00:00 +0000 and source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/nustatymai1.png 2010-12-06 08:08:54 +0000 differ
=== removed file 'source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/p-num-form.gif'
95Binary files source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/p-num-form.gif 2010-11-22 22:37:23 +0000 and source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/p-num-form.gif 1970-01-01 00:00:00 +0000 differ95Binary files source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/p-num-form.gif 2010-11-22 22:37:23 +0000 and source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/p-num-form.gif 1970-01-01 00:00:00 +0000 differ
=== added file 'source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/p-num-form.png'
96Binary files source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/p-num-form.png 1970-01-01 00:00:00 +0000 and source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/p-num-form.png 2010-12-06 08:08:54 +0000 differ96Binary files source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/p-num-form.png 1970-01-01 00:00:00 +0000 and source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/p-num-form.png 2010-12-06 08:08:54 +0000 differ
=== removed file 'source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/p-pabaiga.gif'
97Binary files source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/p-pabaiga.gif 2010-11-22 22:37:23 +0000 and source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/p-pabaiga.gif 1970-01-01 00:00:00 +0000 differ97Binary files source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/p-pabaiga.gif 2010-11-22 22:37:23 +0000 and source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/p-pabaiga.gif 1970-01-01 00:00:00 +0000 differ
=== added file 'source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/p-pabaiga.png'
98Binary files source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/p-pabaiga.png 1970-01-01 00:00:00 +0000 and source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/p-pabaiga.png 2010-12-06 08:08:54 +0000 differ98Binary files source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/p-pabaiga.png 1970-01-01 00:00:00 +0000 and source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/p-pabaiga.png 2010-12-06 08:08:54 +0000 differ
=== removed file 'source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/pastraipa.gif'
99Binary files source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/pastraipa.gif 2010-11-22 22:37:23 +0000 and source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/pastraipa.gif 1970-01-01 00:00:00 +0000 differ99Binary files source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/pastraipa.gif 2010-11-22 22:37:23 +0000 and source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/pastraipa.gif 1970-01-01 00:00:00 +0000 differ
=== added file 'source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/pastraipa.png'
100Binary files source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/pastraipa.png 1970-01-01 00:00:00 +0000 and source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/pastraipa.png 2010-12-06 08:08:54 +0000 differ100Binary files source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/pastraipa.png 1970-01-01 00:00:00 +0000 and source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/pastraipa.png 2010-12-06 08:08:54 +0000 differ
=== removed file 'source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/pav_didink.gif'
101Binary files source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/pav_didink.gif 2010-11-22 22:37:23 +0000 and source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/pav_didink.gif 1970-01-01 00:00:00 +0000 differ101Binary files source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/pav_didink.gif 2010-11-22 22:37:23 +0000 and source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/pav_didink.gif 1970-01-01 00:00:00 +0000 differ
=== added file 'source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/pav_didink.png'
102Binary files source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/pav_didink.png 1970-01-01 00:00:00 +0000 and source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/pav_didink.png 2010-12-06 08:08:54 +0000 differ102Binary files source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/pav_didink.png 1970-01-01 00:00:00 +0000 and source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/pav_didink.png 2010-12-06 08:08:54 +0000 differ
=== removed file 'source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/pav_is_failo.gif'
103Binary files source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/pav_is_failo.gif 2010-11-22 22:37:23 +0000 and source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/pav_is_failo.gif 1970-01-01 00:00:00 +0000 differ103Binary files source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/pav_is_failo.gif 2010-11-22 22:37:23 +0000 and source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/pav_is_failo.gif 1970-01-01 00:00:00 +0000 differ
=== added file 'source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/pav_is_failo.png'
104Binary files source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/pav_is_failo.png 1970-01-01 00:00:00 +0000 and source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/pav_is_failo.png 2010-12-06 08:08:54 +0000 differ104Binary files source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/pav_is_failo.png 1970-01-01 00:00:00 +0000 and source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/pav_is_failo.png 2010-12-06 08:08:54 +0000 differ
=== removed file 'source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/pav_parinkim.gif'
105Binary files source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/pav_parinkim.gif 2010-11-22 22:37:23 +0000 and source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/pav_parinkim.gif 1970-01-01 00:00:00 +0000 differ105Binary files source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/pav_parinkim.gif 2010-11-22 22:37:23 +0000 and source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/pav_parinkim.gif 1970-01-01 00:00:00 +0000 differ
=== added file 'source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/pav_parinkim.png'
106Binary files source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/pav_parinkim.png 1970-01-01 00:00:00 +0000 and source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/pav_parinkim.png 2010-12-06 08:08:54 +0000 differ106Binary files source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/pav_parinkim.png 1970-01-01 00:00:00 +0000 and source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/pav_parinkim.png 2010-12-06 08:08:54 +0000 differ
=== removed file 'source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/paveikslelis.gif'
107Binary files source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/paveikslelis.gif 2010-11-22 22:37:23 +0000 and source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/paveikslelis.gif 1970-01-01 00:00:00 +0000 differ107Binary files source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/paveikslelis.gif 2010-11-22 22:37:23 +0000 and source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/paveikslelis.gif 1970-01-01 00:00:00 +0000 differ
=== added file 'source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/paveikslelis.png'
108Binary files source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/paveikslelis.png 1970-01-01 00:00:00 +0000 and source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/paveikslelis.png 2010-12-06 08:08:54 +0000 differ108Binary files source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/paveikslelis.png 1970-01-01 00:00:00 +0000 and source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/paveikslelis.png 2010-12-06 08:08:54 +0000 differ
=== removed file 'source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/paveikslelis_it.gif'
109Binary files source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/paveikslelis_it.gif 2010-11-22 22:37:23 +0000 and source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/paveikslelis_it.gif 1970-01-01 00:00:00 +0000 differ109Binary files source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/paveikslelis_it.gif 2010-11-22 22:37:23 +0000 and source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/paveikslelis_it.gif 1970-01-01 00:00:00 +0000 differ
=== added file 'source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/paveikslelis_it.png'
110Binary files source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/paveikslelis_it.png 1970-01-01 00:00:00 +0000 and source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/paveikslelis_it.png 2010-12-06 08:08:54 +0000 differ110Binary files source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/paveikslelis_it.png 1970-01-01 00:00:00 +0000 and source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/paveikslelis_it.png 2010-12-06 08:08:54 +0000 differ
=== removed file 'source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/piesimo_juost.gif'
111Binary files source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/piesimo_juost.gif 2010-11-22 22:37:23 +0000 and source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/piesimo_juost.gif 1970-01-01 00:00:00 +0000 differ111Binary files source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/piesimo_juost.gif 2010-11-22 22:37:23 +0000 and source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/piesimo_juost.gif 1970-01-01 00:00:00 +0000 differ
=== added file 'source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/piesimo_juost.png'
112Binary files source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/piesimo_juost.png 1970-01-01 00:00:00 +0000 and source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/piesimo_juost.png 2010-12-06 08:08:54 +0000 differ112Binary files source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/piesimo_juost.png 1970-01-01 00:00:00 +0000 and source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/piesimo_juost.png 2010-12-06 08:08:54 +0000 differ
=== removed file 'source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/printeris.gif'
113Binary files source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/printeris.gif 2010-11-22 22:37:23 +0000 and source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/printeris.gif 1970-01-01 00:00:00 +0000 differ113Binary files source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/printeris.gif 2010-11-22 22:37:23 +0000 and source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/printeris.gif 1970-01-01 00:00:00 +0000 differ
=== added file 'source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/printeris.png'
114Binary files source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/printeris.png 1970-01-01 00:00:00 +0000 and source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/printeris.png 2010-12-06 08:08:54 +0000 differ114Binary files source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/printeris.png 1970-01-01 00:00:00 +0000 and source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/printeris.png 2010-12-06 08:08:54 +0000 differ
=== removed file 'source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/printing.gif'
115Binary files source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/printing.gif 2010-11-22 22:37:23 +0000 and source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/printing.gif 1970-01-01 00:00:00 +0000 differ115Binary files source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/printing.gif 2010-11-22 22:37:23 +0000 and source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/printing.gif 1970-01-01 00:00:00 +0000 differ
=== added file 'source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/printing.png'
116Binary files source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/printing.png 1970-01-01 00:00:00 +0000 and source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/printing.png 2010-12-06 08:08:54 +0000 differ116Binary files source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/printing.png 1970-01-01 00:00:00 +0000 and source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/printing.png 2010-12-06 08:08:54 +0000 differ
=== removed file 'source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/sablonai.gif'
117Binary files source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/sablonai.gif 2010-11-22 22:37:23 +0000 and source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/sablonai.gif 1970-01-01 00:00:00 +0000 differ117Binary files source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/sablonai.gif 2010-11-22 22:37:23 +0000 and source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/sablonai.gif 1970-01-01 00:00:00 +0000 differ
=== added file 'source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/sablonai.png'
118Binary files source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/sablonai.png 1970-01-01 00:00:00 +0000 and source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/sablonai.png 2010-12-06 08:08:54 +0000 differ118Binary files source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/sablonai.png 1970-01-01 00:00:00 +0000 and source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/sablonai.png 2010-12-06 08:08:54 +0000 differ
=== removed file 'source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/stulp_maz.gif'
119Binary files source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/stulp_maz.gif 2010-11-22 22:37:23 +0000 and source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/stulp_maz.gif 1970-01-01 00:00:00 +0000 differ119Binary files source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/stulp_maz.gif 2010-11-22 22:37:23 +0000 and source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/stulp_maz.gif 1970-01-01 00:00:00 +0000 differ
=== added file 'source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/stulp_maz.png'
120Binary files source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/stulp_maz.png 1970-01-01 00:00:00 +0000 and source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/stulp_maz.png 2010-12-06 08:08:54 +0000 differ120Binary files source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/stulp_maz.png 1970-01-01 00:00:00 +0000 and source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/stulp_maz.png 2010-12-06 08:08:54 +0000 differ
=== removed file 'source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/stulp_par.gif'
121Binary files source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/stulp_par.gif 2010-11-22 22:37:23 +0000 and source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/stulp_par.gif 1970-01-01 00:00:00 +0000 differ121Binary files source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/stulp_par.gif 2010-11-22 22:37:23 +0000 and source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/stulp_par.gif 1970-01-01 00:00:00 +0000 differ
=== added file 'source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/stulp_par.png'
122Binary files source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/stulp_par.png 1970-01-01 00:00:00 +0000 and source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/stulp_par.png 2010-12-06 08:08:54 +0000 differ122Binary files source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/stulp_par.png 1970-01-01 00:00:00 +0000 and source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/stulp_par.png 2010-12-06 08:08:54 +0000 differ
=== removed file 'source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/taisymo_mygt.gif'
123Binary files source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/taisymo_mygt.gif 2010-11-22 22:37:23 +0000 and source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/taisymo_mygt.gif 1970-01-01 00:00:00 +0000 differ123Binary files source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/taisymo_mygt.gif 2010-11-22 22:37:23 +0000 and source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/taisymo_mygt.gif 1970-01-01 00:00:00 +0000 differ
=== added file 'source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/taisymo_mygt.png'
124Binary files source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/taisymo_mygt.png 1970-01-01 00:00:00 +0000 and source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/taisymo_mygt.png 2010-12-06 08:08:54 +0000 differ124Binary files source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/taisymo_mygt.png 1970-01-01 00:00:00 +0000 and source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/taisymo_mygt.png 2010-12-06 08:08:54 +0000 differ
=== removed file 'source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/tikrinimas.gif'
125Binary files source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/tikrinimas.gif 2010-11-22 22:37:23 +0000 and source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/tikrinimas.gif 1970-01-01 00:00:00 +0000 differ125Binary files source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/tikrinimas.gif 2010-11-22 22:37:23 +0000 and source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/tikrinimas.gif 1970-01-01 00:00:00 +0000 differ
=== added file 'source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/tikrinimas.png'
126Binary files source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/tikrinimas.png 1970-01-01 00:00:00 +0000 and source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/tikrinimas.png 2010-12-06 08:08:54 +0000 differ126Binary files source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/tikrinimas.png 1970-01-01 00:00:00 +0000 and source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/tikrinimas.png 2010-12-06 08:08:54 +0000 differ
=== removed file 'source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/tip_formatai.gif'
127Binary files source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/tip_formatai.gif 2010-11-22 22:37:23 +0000 and source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/tip_formatai.gif 1970-01-01 00:00:00 +0000 differ127Binary files source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/tip_formatai.gif 2010-11-22 22:37:23 +0000 and source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/tip_formatai.gif 1970-01-01 00:00:00 +0000 differ
=== added file 'source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/tip_formatai.png'
128Binary files source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/tip_formatai.png 1970-01-01 00:00:00 +0000 and source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/tip_formatai.png 2010-12-06 08:08:54 +0000 differ128Binary files source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/tip_formatai.png 1970-01-01 00:00:00 +0000 and source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/tip_formatai.png 2010-12-06 08:08:54 +0000 differ
=== removed file 'source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/turinys.gif'
129Binary files source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/turinys.gif 2010-11-22 22:37:23 +0000 and source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/turinys.gif 1970-01-01 00:00:00 +0000 differ129Binary files source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/turinys.gif 2010-11-22 22:37:23 +0000 and source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/turinys.gif 1970-01-01 00:00:00 +0000 differ
=== added file 'source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/turinys.png'
130Binary files source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/turinys.png 1970-01-01 00:00:00 +0000 and source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/turinys.png 2010-12-06 08:08:54 +0000 differ130Binary files source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/turinys.png 1970-01-01 00:00:00 +0000 and source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/turinys.png 2010-12-06 08:08:54 +0000 differ
=== removed file 'source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/vaizdas.gif'
131Binary files source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/vaizdas.gif 2010-11-22 22:37:23 +0000 and source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/vaizdas.gif 1970-01-01 00:00:00 +0000 differ131Binary files source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/vaizdas.gif 2010-11-22 22:37:23 +0000 and source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/vaizdas.gif 1970-01-01 00:00:00 +0000 differ
=== added file 'source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/vaizdas.png'
132Binary files source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/vaizdas.png 1970-01-01 00:00:00 +0000 and source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/vaizdas.png 2010-12-06 08:08:54 +0000 differ132Binary files source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/vaizdas.png 1970-01-01 00:00:00 +0000 and source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/vaizdas.png 2010-12-06 08:08:54 +0000 differ
=== modified file 'source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/lapo-formatavimas/w-puslapiu-numeravimas.rst'
--- source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/lapo-formatavimas/w-puslapiu-numeravimas.rst 2010-11-22 22:37:23 +0000
+++ source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/lapo-formatavimas/w-puslapiu-numeravimas.rst 2010-12-06 08:08:54 +0000
@@ -38,7 +38,7 @@
38Sudėtingesnius puslapių numeravimo parametrus galima nurodyti38Sudėtingesnius puslapių numeravimo parametrus galima nurodyti
39formatokortelėje, kuri atveriama mygtuku **Format**.39formatokortelėje, kuri atveriama mygtuku **Format**.
4040
41.. figure:: ../iliustracijos/p-num-form.gif41.. figure:: ../iliustracijos/p-num-form.png
42 :align: center42 :align: center
43 :alt: Puslapių numeravimo formatas43 :alt: Puslapių numeravimo formatas
44 44
4545
=== modified file 'source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/lenteles/lenteles-elementu-isrinkimas.rst'
--- source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/lenteles/lenteles-elementu-isrinkimas.rst 2010-11-22 22:37:23 +0000
+++ source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/lenteles/lenteles-elementu-isrinkimas.rst 2010-12-06 08:08:54 +0000
@@ -38,5 +38,5 @@
38 lentelės pusės, kaip žymint eilutę, ir tris kartus spragtelėjus38 lentelės pusės, kaip žymint eilutę, ir tris kartus spragtelėjus
39 kairįjį pelės klavišą, arba klavišų deriniu ``Ctrl+A``.39 kairįjį pelės klavišą, arba klavišų deriniu ``Ctrl+A``.
4040
41.. |Eilutės parinkimas| image:: ../iliustracijos/eilute_parin.gif41.. |Eilutės parinkimas| image:: ../iliustracijos/eilute_parin.png
42.. |Stulpelio parinkimas| image:: ../iliustracijos/stulp_par.gif42.. |Stulpelio parinkimas| image:: ../iliustracijos/stulp_par.png
4343
=== modified file 'source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/lenteles/w-lenteles-apvadu-fonas.rst'
--- source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/lenteles/w-lenteles-apvadu-fonas.rst 2010-11-22 22:37:23 +0000
+++ source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/lenteles/w-lenteles-apvadu-fonas.rst 2010-12-06 08:08:54 +0000
@@ -10,7 +10,7 @@
10žymę, o lentelės dalies – ją pažymėti, ir vykdyti meniu komandą10žymę, o lentelės dalies – ją pažymėti, ir vykdyti meniu komandą
11**Lentelė->Lentelės savybės...->Kraštinės**.11**Lentelė->Lentelės savybės...->Kraštinės**.
1212
13.. figure:: ../iliustracijos/lent_remai.gif13.. figure:: ../iliustracijos/lent_remai.png
14 :align: center14 :align: center
15 :alt: Lentelės rėmeliai15 :alt: Lentelės rėmeliai
16 16
@@ -48,7 +48,7 @@
48pagalba arbameniu komandos **Format->Borders and Shading->Shading**48pagalba arbameniu komandos **Format->Borders and Shading->Shading**
49pagalba.49pagalba.
5050
51.. figure:: ../iliustracijos/lent_fonas.gif51.. figure:: ../iliustracijos/lent_fonas.png
52 :align: center52 :align: center
53 :alt: Lentelės fonas53 :alt: Lentelės fonas
54 54
5555
=== modified file 'source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/lenteles/w-lenteliu-formatavimas.rst'
--- source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/lenteles/w-lenteliu-formatavimas.rst 2010-11-22 22:37:23 +0000
+++ source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/lenteles/w-lenteliu-formatavimas.rst 2010-12-06 08:08:54 +0000
@@ -93,7 +93,7 @@
93sąrašas ir taikymo pavyzdžių langas atveriami komanda93sąrašas ir taikymo pavyzdžių langas atveriami komanda
94**Lentelė->Automatinis formatavimas...**.94**Lentelė->Automatinis formatavimas...**.
9595
96.. figure:: ../iliustracijos/tip_formatai.gif96.. figure:: ../iliustracijos/tip_formatai.png
97 :align: center97 :align: center
98 :alt: Tipiniai formatai98 :alt: Tipiniai formatai
99 99
100100
=== modified file 'source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/lenteles/w-stulpeliu-plociai-eiluciu-auksciai.rst'
--- source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/lenteles/w-stulpeliu-plociai-eiluciu-auksciai.rst 2010-11-22 22:37:23 +0000
+++ source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/lenteles/w-stulpeliu-plociai-eiluciu-auksciai.rst 2010-12-06 08:08:54 +0000
@@ -52,6 +52,6 @@
5252
5353
5454
55.. |Stulpelio pločio keitimas| image:: ../iliustracijos/stulp_maz.gif55.. |Stulpelio pločio keitimas| image:: ../iliustracijos/stulp_maz.png
56.. |Eilutės aukščio keitimas| image:: ../iliustracijos/eilut_auksc.gif56.. |Eilutės aukščio keitimas| image:: ../iliustracijos/eilut_auksc.png
57.. |Lentelės parametrai| image:: ../iliustracijos/Lenteles_Parametrai.png57.. |Lentelės parametrai| image:: ../iliustracijos/Lenteles_Parametrai.png
5858
=== modified file 'source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/pastraipu-formatavimas/pastraipos-itraukos.rst'
--- source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/pastraipu-formatavimas/pastraipos-itraukos.rst 2010-11-22 22:37:23 +0000
+++ source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/pastraipu-formatavimas/pastraipos-itraukos.rst 2010-12-06 08:08:54 +0000
@@ -52,7 +52,7 @@
52 - *Pirmoji eilutė* - pirmoji pastraipos eilutė bus atitraukta52 - *Pirmoji eilutė* - pirmoji pastraipos eilutė bus atitraukta
53 nuo pastraipos kairiojo krašto nurodytu atstumu.53 nuo pastraipos kairiojo krašto nurodytu atstumu.
5454
55.. |Įtraukos| image:: ../iliustracijos/itraukos.gif55.. |Įtraukos| image:: ../iliustracijos/itraukos.png
56.. |Įtrauka| image:: ../iliustracijos/Itrauka.png56.. |Įtrauka| image:: ../iliustracijos/Itrauka.png
57.. |Įtraukos reguliatorius| image:: ../iliustracijos/ItraukosReguliatorius.png57.. |Įtraukos reguliatorius| image:: ../iliustracijos/ItraukosReguliatorius.png
58.. |Pastraipa| image:: ../iliustracijos/Pastraipa.png58.. |Pastraipa| image:: ../iliustracijos/Pastraipa.png
5959
=== modified file 'source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/pastraipu-formatavimas/w-pastraipu-zyme-formatai.rst'
--- source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/pastraipu-formatavimas/w-pastraipu-zyme-formatai.rst 2010-11-22 22:37:23 +0000
+++ source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/pastraipu-formatavimas/w-pastraipu-zyme-formatai.rst 2010-12-06 08:08:54 +0000
@@ -99,7 +99,7 @@
99Atsivėrusiame dialogo lange pasirinkti kortelę **Layout** ir sąraše99Atsivėrusiame dialogo lange pasirinkti kortelę **Layout** ir sąraše
100**Vertical alignment** pasirinkti norimą išlygiavimo variantą.100**Vertical alignment** pasirinkti norimą išlygiavimo variantą.
101101
102.. |Pastraipos pabaiga| image:: ../iliustracijos/p-pabaiga.gif102.. |Pastraipos pabaiga| image:: ../iliustracijos/p-pabaiga.png
103.. FIXME: |image1| image:: file:///C:/DOCUME~1/kirdas/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gif103.. FIXME: |image1| image:: file:///C:/DOCUME~1/kirdas/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.png
104.. FIXME: |image2| image:: file:///C:/DOCUME~1/kirdas/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gif104.. FIXME: |image2| image:: file:///C:/DOCUME~1/kirdas/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.png
105.. |Pastraipa| image:: ../iliustracijos/pastraipa.gif105.. |Pastraipa| image:: ../iliustracijos/pastraipa.png
106106
=== modified file 'source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/paveiksleliai/w-braizymo-priemones.rst'
--- source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/paveiksleliai/w-braizymo-priemones.rst 2010-11-22 22:37:23 +0000
+++ source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/paveiksleliai/w-braizymo-priemones.rst 2010-12-06 08:08:54 +0000
@@ -8,7 +8,7 @@
8naudojantis braižymo priemonėmis. Jos matomos tada, kai priemonių8naudojantis braižymo priemonėmis. Jos matomos tada, kai priemonių
9juostoje būna nuspaustas mygtukas *Drawing*.9juostoje būna nuspaustas mygtukas *Drawing*.
1010
11.. figure:: ../iliustracijos/piesimo_juost.gif11.. figure:: ../iliustracijos/piesimo_juost.png
12 :align: center12 :align: center
13 :alt: Piešimo juosta13 :alt: Piešimo juosta
14 14
@@ -45,7 +45,7 @@
45Braižymo juostos mygtuko **AutoShapes** atveriamoje lentelėje45Braižymo juostos mygtuko **AutoShapes** atveriamoje lentelėje
46vartotojui siūloma keletas standartinių figūrų rinkinių.46vartotojui siūloma keletas standartinių figūrų rinkinių.
4747
48.. figure:: ../iliustracijos/figuros.gif48.. figure:: ../iliustracijos/figuros.png
49 :align: center49 :align: center
50 :alt: Figūrų braižymas50 :alt: Figūrų braižymas
51 51
5252
=== modified file 'source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/paveiksleliai/w-paveiksleliu-formavimas.rst'
--- source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/paveiksleliai/w-paveiksleliu-formavimas.rst 2010-11-22 22:37:23 +0000
+++ source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/paveiksleliai/w-paveiksleliu-formavimas.rst 2010-12-06 08:08:54 +0000
@@ -13,7 +13,7 @@
13sritį. Pažymėjus paveikslėlį, apie jį atsiranda rėmelis ir aštuoni13sritį. Pažymėjus paveikslėlį, apie jį atsiranda rėmelis ir aštuoni
14kvadratėliai (rutuliukai).14kvadratėliai (rutuliukai).
1515
16.. figure:: ../iliustracijos/pav_parinkim.gif16.. figure:: ../iliustracijos/pav_parinkim.png
17 :align: center17 :align: center
18 :alt: Paveikslėlio parinkimas18 :alt: Paveikslėlio parinkimas
19 19
@@ -88,7 +88,7 @@
88išrenkamepaveikslėlį ir pele pagriebę vieną iš aštuonių atsiradusių88išrenkamepaveikslėlį ir pele pagriebę vieną iš aštuonių atsiradusių
89kvadratėlių,tempiame reikalinga kryptimi iki norimo rezultato.89kvadratėlių,tempiame reikalinga kryptimi iki norimo rezultato.
9090
91.. figure:: ../iliustracijos/pav_didink.gif91.. figure:: ../iliustracijos/pav_didink.png
92 :align: center92 :align: center
93 :alt: Paveikslėlio didinimas93 :alt: Paveikslėlio didinimas
94 94
9595
=== modified file 'source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/paveiksleliai/w-paveiksleliu-iterpimas.rst'
--- source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/paveiksleliai/w-paveiksleliu-iterpimas.rst 2010-11-22 22:37:23 +0000
+++ source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/paveiksleliai/w-paveiksleliu-iterpimas.rst 2010-12-06 08:08:54 +0000
@@ -11,7 +11,7 @@
11katalogassu standartinių paveikslų rinkiniu. Pradiniame peržiūros11katalogassu standartinių paveikslų rinkiniu. Pradiniame peržiūros
12lange matomi paveikslųpasirinkimo pagal temą simboliai - mygtukai.12lange matomi paveikslųpasirinkimo pagal temą simboliai - mygtukai.
1313
14.. figure:: ../iliustracijos/paveikslelis.gif14.. figure:: ../iliustracijos/paveikslelis.png
15 :align: center15 :align: center
16 :alt: Paveikslėlio įterpimas16 :alt: Paveikslėlio įterpimas
17 17
@@ -23,7 +23,7 @@
23papildomas priemonių rinkinys, kuriame galima pasirinkti įterpimo,23papildomas priemonių rinkinys, kuriame galima pasirinkti įterpimo,
24vaizdo padidinimo ir panašią komandą.24vaizdo padidinimo ir panašią komandą.
2525
26.. figure:: ../iliustracijos/paveikslelis_it.gif26.. figure:: ../iliustracijos/paveikslelis_it.png
27 :align: center27 :align: center
28 :alt: Paveikslėlio įterpimas28 :alt: Paveikslėlio įterpimas
29 29
@@ -55,7 +55,7 @@
55raskite ir pasirinkite jus dominančios grafinės bylos vardą bei55raskite ir pasirinkite jus dominančios grafinės bylos vardą bei
56paspauskite mygtuką **Insert**.56paspauskite mygtuką **Insert**.
5757
58.. figure:: ../iliustracijos/pav_is_failo.gif58.. figure:: ../iliustracijos/pav_is_failo.png
59 :align: center59 :align: center
60 :alt: Paveikslėlis iš failo60 :alt: Paveikslėlis iš failo
61 61
6262
=== modified file 'source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/teksto-rengykle/dokumento-sukurimas-trafaretu.rst'
--- source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/teksto-rengykle/dokumento-sukurimas-trafaretu.rst 2010-11-22 22:37:23 +0000
+++ source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/teksto-rengykle/dokumento-sukurimas-trafaretu.rst 2010-12-06 08:08:54 +0000
@@ -45,4 +45,4 @@
45|Trafaretai|45|Trafaretai|
4646
47.. |Naujas| image:: ../iliustracijos/Naujas.png47.. |Naujas| image:: ../iliustracijos/Naujas.png
48.. |Trafaretai| image:: ../iliustracijos/sablonai.gif48.. |Trafaretai| image:: ../iliustracijos/sablonai.png
4949
=== modified file 'source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/teksto-rengykles-nustatymai/nespausdinamieji-simboliai.rst'
--- source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/teksto-rengykles-nustatymai/nespausdinamieji-simboliai.rst 2010-11-22 22:37:23 +0000
+++ source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/teksto-rengykles-nustatymai/nespausdinamieji-simboliai.rst 2010-12-06 08:08:54 +0000
@@ -25,4 +25,4 @@
25|image1|25|image1|
2626
27.. |Nespausdinami simboliai| image:: ../iliustracijos/NespausdinamiSIM.png27.. |Nespausdinami simboliai| image:: ../iliustracijos/NespausdinamiSIM.png
28.. |image1| image:: ../iliustracijos/nespausd_s.gif28.. |image1| image:: ../iliustracijos/nespausd_s.png
2929
=== modified file 'source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/teksto-rengykles-nustatymai/rodymo-budas-mastelis.rst'
--- source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/teksto-rengykles-nustatymai/rodymo-budas-mastelis.rst 2010-11-22 22:37:23 +0000
+++ source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/teksto-rengykles-nustatymai/rodymo-budas-mastelis.rst 2010-12-06 08:08:54 +0000
@@ -56,5 +56,5 @@
56Pakeitus rodymo mastelis, jis keičiasi tik ekrane, išspausdintame lape56Pakeitus rodymo mastelis, jis keičiasi tik ekrane, išspausdintame lape
57mastelis nesikeičia.57mastelis nesikeičia.
5858
59.. |Puslapio rodymo būdas| image:: ../iliustracijos/vaizdas.gif59.. |Puslapio rodymo būdas| image:: ../iliustracijos/vaizdas.png
60.. |Mastelis| image:: ../iliustracijos/Mastelis.png60.. |Mastelis| image:: ../iliustracijos/Mastelis.png
6161
=== modified file 'source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/teksto-rengykles-nustatymai/w-redaktoriaus-parametrai.rst'
--- source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/teksto-rengykles-nustatymai/w-redaktoriaus-parametrai.rst 2010-11-22 22:37:23 +0000
+++ source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/teksto-rengykles-nustatymai/w-redaktoriaus-parametrai.rst 2010-12-06 08:08:54 +0000
@@ -58,5 +58,5 @@
58 dokumentų rašymo arba skaitymo katalogą ir kitas bylų rašymo58 dokumentų rašymo arba skaitymo katalogą ir kitas bylų rašymo
59 vietas59 vietas
6060
61.. |Nustatymai| image:: ../iliustracijos/nustatymai.gif61.. |Nustatymai| image:: ../iliustracijos/nustatymai.png
62.. |image1| image:: ../iliustracijos/nustatymai1.gif62.. |image1| image:: ../iliustracijos/nustatymai1.png

Subscribers

People subscribed via source and target branches