Merge lp:~sirex/ubuntu-lt-docs/main into lp:ubuntu-lt-docs

Proposed by Mantas Zimnickas
Status: Needs review
Proposed branch: lp:~sirex/ubuntu-lt-docs/main
Merge into: lp:ubuntu-lt-docs
Diff against target: 414 lines (+37/-30)
18 files modified
source/conf.py (+7/-0)
source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/dokumento-uzbaigimas/w-dokumento-spausdinimas.rst (+1/-1)
source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/dokumento-uzbaigimas/w-dokumentu-turinio-formavimas.rst (+1/-1)
source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/dokumento-uzbaigimas/w-rasybos-tikrinimas.rst (+3/-3)
source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/lapo-formatavimas/w-puslapiu-numeravimas.rst (+1/-1)
source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/lenteles/lenteles-elementu-isrinkimas.rst (+2/-2)
source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/lenteles/w-lenteles-apvadu-fonas.rst (+2/-2)
source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/lenteles/w-lenteliu-formatavimas.rst (+1/-1)
source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/lenteles/w-stulpeliu-plociai-eiluciu-auksciai.rst (+2/-2)
source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/pastraipu-formatavimas/pastraipos-itraukos.rst (+1/-1)
source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/pastraipu-formatavimas/w-pastraipu-zyme-formatai.rst (+4/-4)
source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/paveiksleliai/w-braizymo-priemones.rst (+2/-2)
source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/paveiksleliai/w-paveiksleliu-formavimas.rst (+2/-2)
source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/paveiksleliai/w-paveiksleliu-iterpimas.rst (+3/-3)
source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/teksto-rengykle/dokumento-sukurimas-trafaretu.rst (+1/-1)
source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/teksto-rengykles-nustatymai/nespausdinamieji-simboliai.rst (+1/-1)
source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/teksto-rengykles-nustatymai/rodymo-budas-mastelis.rst (+1/-1)
source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/teksto-rengykles-nustatymai/w-redaktoriaus-parametrai.rst (+2/-2)
To merge this branch: bzr merge lp:~sirex/ubuntu-lt-docs/main
Reviewer Review Type Date Requested Status
Paulius Šarka Needs Fixing
Review via email: mp+42816@code.launchpad.net

Description of the change

Konvertavau visus paveiksliukus iš gif į png ir pataisiau pdf generavimą. Tai atsinaujink savo šaką, kuri dabar yra pagrindinė, net pakeitimų gan nemažai...

To post a comment you must log in.
Revision history for this message
Paulius Šarka (paulius-sarka) wrote :

Hmm, visi gif'ai yra Kirdo medžiagos palikimas (ir visi, išskyrus vieną, yra Natalijos nebaigtuose tvarkyti skyreliuose), tad bus pašalinti ilgainiui, ir todėl nelabai matau prasmės traukti konvertavimo į istoriją.

Gal tuomet padaryk tik pdf gamybos pataisymus, o paveikslėliai išsispręs ilgainiui patys.

review: Needs Fixing
Revision history for this message
Mantas Zimnickas (sirex) wrote :

Šiuo metu PDF generavimas neveikia, jei yra bent vienas GIF paveiksliukas. Todėl aš visus tuos paveiksliukus vienu kartu ir sukonvertavau. Jei palikti tai išsispręsti ilgainiui, tai PDF generavimas tai pat pradės veikti tik ilgainiui.

Aišku, kol PDF generavimas nėra aktualus, tai galima palikti spręstis ilgainiui.

Revision history for this message
Paulius Šarka (paulius-sarka) wrote :

ok, ilgainiui it is. ;)

Unmerged revisions

9. By Mantas Zimnickas

Some fixes for PDF output.

Preview Diff

[H/L] Next/Prev Comment, [J/K] Next/Prev File, [N/P] Next/Prev Hunk
1=== modified file 'source/conf.py'
2--- source/conf.py 2010-11-22 22:37:23 +0000
3+++ source/conf.py 2010-12-06 08:08:54 +0000
4@@ -176,6 +176,13 @@
5 u'Ubuntu.lt komanda', 'manual'),
6 ]
7
8+latex_elements = {
9+ 'inputenc': '\usepackage[utf8x]{inputenc}',
10+ 'fontenc': '\usepackage[L7x]{fontenc}',
11+ 'babel': '\usepackage[lithuanian]{babel}',
12+ 'preamble': '',
13+}
14+
15 # The name of an image file (relative to this directory) to place at the top of
16 # the title page.
17 #latex_logo = None
18
19=== removed file 'source/mokomoji-medziaga/pagrindines-savokos/iliustracijos/telefonas.gif'
20Binary files source/mokomoji-medziaga/pagrindines-savokos/iliustracijos/telefonas.gif 2010-11-22 22:37:23 +0000 and source/mokomoji-medziaga/pagrindines-savokos/iliustracijos/telefonas.gif 1970-01-01 00:00:00 +0000 differ
21=== added file 'source/mokomoji-medziaga/pagrindines-savokos/iliustracijos/telefonas.png'
22Binary files source/mokomoji-medziaga/pagrindines-savokos/iliustracijos/telefonas.png 1970-01-01 00:00:00 +0000 and source/mokomoji-medziaga/pagrindines-savokos/iliustracijos/telefonas.png 2010-12-06 08:08:54 +0000 differ
23=== modified file 'source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/dokumento-uzbaigimas/w-dokumento-spausdinimas.rst'
24--- source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/dokumento-uzbaigimas/w-dokumento-spausdinimas.rst 2010-11-22 22:37:23 +0000
25+++ source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/dokumento-uzbaigimas/w-dokumento-spausdinimas.rst 2010-12-06 08:08:54 +0000
26@@ -11,7 +11,7 @@
27 kombinacija **Ctrl+P**. Panaudojus meniu komandą **File->Print** atsiveria
28 langas, kuriame galima parinkti spausdinimo parametrus.
29
30-.. figure:: ../iliustracijos/printing.gif
31+.. figure:: ../iliustracijos/printing.png
32 :align: center
33 :alt: Spausdinimas
34
35
36=== modified file 'source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/dokumento-uzbaigimas/w-dokumentu-turinio-formavimas.rst'
37--- source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/dokumento-uzbaigimas/w-dokumentu-turinio-formavimas.rst 2010-11-22 22:37:23 +0000
38+++ source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/dokumento-uzbaigimas/w-dokumentu-turinio-formavimas.rst 2010-12-06 08:08:54 +0000
39@@ -7,7 +7,7 @@
40 **Insert->Reference->Index and Tables**. Atsivėrusiame dialogo
41 lange reikia pasirinkti kortelę **Table of Contents**.
42
43-.. figure:: ../iliustracijos/turinys.gif
44+.. figure:: ../iliustracijos/turinys.png
45 :align: center
46 :alt: Turinys
47
48
49=== modified file 'source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/dokumento-uzbaigimas/w-rasybos-tikrinimas.rst'
50--- source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/dokumento-uzbaigimas/w-rasybos-tikrinimas.rst 2010-11-22 22:37:23 +0000
51+++ source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/dokumento-uzbaigimas/w-rasybos-tikrinimas.rst 2010-12-06 08:08:54 +0000
52@@ -16,7 +16,7 @@
53 nurodyti meniu komandos **Tools->Language->Set Language** lango
54 lauke **MarkSelected text As** arba jungikliu būsenos juostoje.
55
56-.. figure:: ../iliustracijos/kalbos_nust.gif
57+.. figure:: ../iliustracijos/kalbos_nust.png
58 :align: center
59 :alt: Kalbos nustatymas
60
61@@ -25,7 +25,7 @@
62 Klaidų paieška tekste įjungiama komanda **Tools->Spelling**,
63 klavišu **F7** arba mygtuku įrankių juostuoje.
64
65-.. figure:: ../iliustracijos/taisymo_mygt.gif
66+.. figure:: ../iliustracijos/taisymo_mygt.png
67 :align: center
68 :alt: Klaidų taisymo įjungimas
69
70@@ -67,7 +67,7 @@
71 vietinis meniu su teisingais pasiūlymais ir keliomis papildomomis
72 komandomis.
73
74-.. figure:: ../iliustracijos/tikrinimas.gif
75+.. figure:: ../iliustracijos/tikrinimas.png
76 :align: center
77 :alt: Tikrinimas
78
79
80=== removed file 'source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/eilut_auksc.gif'
81Binary files source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/eilut_auksc.gif 2010-11-22 22:37:23 +0000 and source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/eilut_auksc.gif 1970-01-01 00:00:00 +0000 differ
82=== added file 'source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/eilut_auksc.png'
83Binary files source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/eilut_auksc.png 1970-01-01 00:00:00 +0000 and source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/eilut_auksc.png 2010-12-06 08:08:54 +0000 differ
84=== removed file 'source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/eilute_parin.gif'
85Binary files source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/eilute_parin.gif 2010-11-22 22:37:23 +0000 and source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/eilute_parin.gif 1970-01-01 00:00:00 +0000 differ
86=== added file 'source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/eilute_parin.png'
87Binary files source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/eilute_parin.png 1970-01-01 00:00:00 +0000 and source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/eilute_parin.png 2010-12-06 08:08:54 +0000 differ
88=== removed file 'source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/figuros.gif'
89Binary files source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/figuros.gif 2010-11-22 22:37:23 +0000 and source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/figuros.gif 1970-01-01 00:00:00 +0000 differ
90=== added file 'source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/figuros.png'
91Binary files source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/figuros.png 1970-01-01 00:00:00 +0000 and source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/figuros.png 2010-12-06 08:08:54 +0000 differ
92=== removed file 'source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/itraukos.gif'
93Binary files source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/itraukos.gif 2010-11-22 22:37:23 +0000 and source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/itraukos.gif 1970-01-01 00:00:00 +0000 differ
94=== added file 'source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/itraukos.png'
95Binary files source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/itraukos.png 1970-01-01 00:00:00 +0000 and source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/itraukos.png 2010-12-06 08:08:54 +0000 differ
96=== removed file 'source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/kalbos_nust.gif'
97Binary files source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/kalbos_nust.gif 2010-11-22 22:37:23 +0000 and source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/kalbos_nust.gif 1970-01-01 00:00:00 +0000 differ
98=== added file 'source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/kalbos_nust.png'
99Binary files source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/kalbos_nust.png 1970-01-01 00:00:00 +0000 and source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/kalbos_nust.png 2010-12-06 08:08:54 +0000 differ
100=== removed file 'source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/lent_fonas.gif'
101Binary files source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/lent_fonas.gif 2010-11-22 22:37:23 +0000 and source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/lent_fonas.gif 1970-01-01 00:00:00 +0000 differ
102=== added file 'source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/lent_fonas.png'
103Binary files source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/lent_fonas.png 1970-01-01 00:00:00 +0000 and source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/lent_fonas.png 2010-12-06 08:08:54 +0000 differ
104=== removed file 'source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/lent_remai.gif'
105Binary files source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/lent_remai.gif 2010-11-22 22:37:23 +0000 and source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/lent_remai.gif 1970-01-01 00:00:00 +0000 differ
106=== added file 'source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/lent_remai.png'
107Binary files source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/lent_remai.png 1970-01-01 00:00:00 +0000 and source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/lent_remai.png 2010-12-06 08:08:54 +0000 differ
108=== removed file 'source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/nespausd_s.gif'
109Binary files source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/nespausd_s.gif 2010-11-22 22:37:23 +0000 and source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/nespausd_s.gif 1970-01-01 00:00:00 +0000 differ
110=== added file 'source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/nespausd_s.png'
111Binary files source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/nespausd_s.png 1970-01-01 00:00:00 +0000 and source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/nespausd_s.png 2010-12-06 08:08:54 +0000 differ
112=== removed file 'source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/nustatymai.gif'
113Binary files source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/nustatymai.gif 2010-11-22 22:37:23 +0000 and source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/nustatymai.gif 1970-01-01 00:00:00 +0000 differ
114=== added file 'source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/nustatymai.png'
115Binary files source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/nustatymai.png 1970-01-01 00:00:00 +0000 and source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/nustatymai.png 2010-12-06 08:08:54 +0000 differ
116=== removed file 'source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/nustatymai1.gif'
117Binary files source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/nustatymai1.gif 2010-11-22 22:37:23 +0000 and source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/nustatymai1.gif 1970-01-01 00:00:00 +0000 differ
118=== added file 'source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/nustatymai1.png'
119Binary files source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/nustatymai1.png 1970-01-01 00:00:00 +0000 and source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/nustatymai1.png 2010-12-06 08:08:54 +0000 differ
120=== removed file 'source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/p-num-form.gif'
121Binary files source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/p-num-form.gif 2010-11-22 22:37:23 +0000 and source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/p-num-form.gif 1970-01-01 00:00:00 +0000 differ
122=== added file 'source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/p-num-form.png'
123Binary files source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/p-num-form.png 1970-01-01 00:00:00 +0000 and source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/p-num-form.png 2010-12-06 08:08:54 +0000 differ
124=== removed file 'source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/p-pabaiga.gif'
125Binary files source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/p-pabaiga.gif 2010-11-22 22:37:23 +0000 and source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/p-pabaiga.gif 1970-01-01 00:00:00 +0000 differ
126=== added file 'source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/p-pabaiga.png'
127Binary files source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/p-pabaiga.png 1970-01-01 00:00:00 +0000 and source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/p-pabaiga.png 2010-12-06 08:08:54 +0000 differ
128=== removed file 'source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/pastraipa.gif'
129Binary files source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/pastraipa.gif 2010-11-22 22:37:23 +0000 and source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/pastraipa.gif 1970-01-01 00:00:00 +0000 differ
130=== added file 'source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/pastraipa.png'
131Binary files source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/pastraipa.png 1970-01-01 00:00:00 +0000 and source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/pastraipa.png 2010-12-06 08:08:54 +0000 differ
132=== removed file 'source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/pav_didink.gif'
133Binary files source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/pav_didink.gif 2010-11-22 22:37:23 +0000 and source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/pav_didink.gif 1970-01-01 00:00:00 +0000 differ
134=== added file 'source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/pav_didink.png'
135Binary files source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/pav_didink.png 1970-01-01 00:00:00 +0000 and source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/pav_didink.png 2010-12-06 08:08:54 +0000 differ
136=== removed file 'source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/pav_is_failo.gif'
137Binary files source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/pav_is_failo.gif 2010-11-22 22:37:23 +0000 and source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/pav_is_failo.gif 1970-01-01 00:00:00 +0000 differ
138=== added file 'source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/pav_is_failo.png'
139Binary files source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/pav_is_failo.png 1970-01-01 00:00:00 +0000 and source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/pav_is_failo.png 2010-12-06 08:08:54 +0000 differ
140=== removed file 'source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/pav_parinkim.gif'
141Binary files source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/pav_parinkim.gif 2010-11-22 22:37:23 +0000 and source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/pav_parinkim.gif 1970-01-01 00:00:00 +0000 differ
142=== added file 'source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/pav_parinkim.png'
143Binary files source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/pav_parinkim.png 1970-01-01 00:00:00 +0000 and source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/pav_parinkim.png 2010-12-06 08:08:54 +0000 differ
144=== removed file 'source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/paveikslelis.gif'
145Binary files source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/paveikslelis.gif 2010-11-22 22:37:23 +0000 and source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/paveikslelis.gif 1970-01-01 00:00:00 +0000 differ
146=== added file 'source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/paveikslelis.png'
147Binary files source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/paveikslelis.png 1970-01-01 00:00:00 +0000 and source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/paveikslelis.png 2010-12-06 08:08:54 +0000 differ
148=== removed file 'source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/paveikslelis_it.gif'
149Binary files source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/paveikslelis_it.gif 2010-11-22 22:37:23 +0000 and source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/paveikslelis_it.gif 1970-01-01 00:00:00 +0000 differ
150=== added file 'source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/paveikslelis_it.png'
151Binary files source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/paveikslelis_it.png 1970-01-01 00:00:00 +0000 and source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/paveikslelis_it.png 2010-12-06 08:08:54 +0000 differ
152=== removed file 'source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/piesimo_juost.gif'
153Binary files source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/piesimo_juost.gif 2010-11-22 22:37:23 +0000 and source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/piesimo_juost.gif 1970-01-01 00:00:00 +0000 differ
154=== added file 'source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/piesimo_juost.png'
155Binary files source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/piesimo_juost.png 1970-01-01 00:00:00 +0000 and source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/piesimo_juost.png 2010-12-06 08:08:54 +0000 differ
156=== removed file 'source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/printeris.gif'
157Binary files source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/printeris.gif 2010-11-22 22:37:23 +0000 and source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/printeris.gif 1970-01-01 00:00:00 +0000 differ
158=== added file 'source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/printeris.png'
159Binary files source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/printeris.png 1970-01-01 00:00:00 +0000 and source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/printeris.png 2010-12-06 08:08:54 +0000 differ
160=== removed file 'source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/printing.gif'
161Binary files source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/printing.gif 2010-11-22 22:37:23 +0000 and source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/printing.gif 1970-01-01 00:00:00 +0000 differ
162=== added file 'source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/printing.png'
163Binary files source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/printing.png 1970-01-01 00:00:00 +0000 and source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/printing.png 2010-12-06 08:08:54 +0000 differ
164=== removed file 'source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/sablonai.gif'
165Binary files source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/sablonai.gif 2010-11-22 22:37:23 +0000 and source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/sablonai.gif 1970-01-01 00:00:00 +0000 differ
166=== added file 'source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/sablonai.png'
167Binary files source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/sablonai.png 1970-01-01 00:00:00 +0000 and source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/sablonai.png 2010-12-06 08:08:54 +0000 differ
168=== removed file 'source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/stulp_maz.gif'
169Binary files source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/stulp_maz.gif 2010-11-22 22:37:23 +0000 and source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/stulp_maz.gif 1970-01-01 00:00:00 +0000 differ
170=== added file 'source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/stulp_maz.png'
171Binary files source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/stulp_maz.png 1970-01-01 00:00:00 +0000 and source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/stulp_maz.png 2010-12-06 08:08:54 +0000 differ
172=== removed file 'source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/stulp_par.gif'
173Binary files source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/stulp_par.gif 2010-11-22 22:37:23 +0000 and source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/stulp_par.gif 1970-01-01 00:00:00 +0000 differ
174=== added file 'source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/stulp_par.png'
175Binary files source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/stulp_par.png 1970-01-01 00:00:00 +0000 and source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/stulp_par.png 2010-12-06 08:08:54 +0000 differ
176=== removed file 'source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/taisymo_mygt.gif'
177Binary files source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/taisymo_mygt.gif 2010-11-22 22:37:23 +0000 and source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/taisymo_mygt.gif 1970-01-01 00:00:00 +0000 differ
178=== added file 'source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/taisymo_mygt.png'
179Binary files source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/taisymo_mygt.png 1970-01-01 00:00:00 +0000 and source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/taisymo_mygt.png 2010-12-06 08:08:54 +0000 differ
180=== removed file 'source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/tikrinimas.gif'
181Binary files source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/tikrinimas.gif 2010-11-22 22:37:23 +0000 and source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/tikrinimas.gif 1970-01-01 00:00:00 +0000 differ
182=== added file 'source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/tikrinimas.png'
183Binary files source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/tikrinimas.png 1970-01-01 00:00:00 +0000 and source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/tikrinimas.png 2010-12-06 08:08:54 +0000 differ
184=== removed file 'source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/tip_formatai.gif'
185Binary files source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/tip_formatai.gif 2010-11-22 22:37:23 +0000 and source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/tip_formatai.gif 1970-01-01 00:00:00 +0000 differ
186=== added file 'source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/tip_formatai.png'
187Binary files source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/tip_formatai.png 1970-01-01 00:00:00 +0000 and source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/tip_formatai.png 2010-12-06 08:08:54 +0000 differ
188=== removed file 'source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/turinys.gif'
189Binary files source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/turinys.gif 2010-11-22 22:37:23 +0000 and source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/turinys.gif 1970-01-01 00:00:00 +0000 differ
190=== added file 'source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/turinys.png'
191Binary files source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/turinys.png 1970-01-01 00:00:00 +0000 and source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/turinys.png 2010-12-06 08:08:54 +0000 differ
192=== removed file 'source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/vaizdas.gif'
193Binary files source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/vaizdas.gif 2010-11-22 22:37:23 +0000 and source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/vaizdas.gif 1970-01-01 00:00:00 +0000 differ
194=== added file 'source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/vaizdas.png'
195Binary files source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/vaizdas.png 1970-01-01 00:00:00 +0000 and source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/iliustracijos/vaizdas.png 2010-12-06 08:08:54 +0000 differ
196=== modified file 'source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/lapo-formatavimas/w-puslapiu-numeravimas.rst'
197--- source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/lapo-formatavimas/w-puslapiu-numeravimas.rst 2010-11-22 22:37:23 +0000
198+++ source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/lapo-formatavimas/w-puslapiu-numeravimas.rst 2010-12-06 08:08:54 +0000
199@@ -38,7 +38,7 @@
200 Sudėtingesnius puslapių numeravimo parametrus galima nurodyti
201 formatokortelėje, kuri atveriama mygtuku **Format**.
202
203-.. figure:: ../iliustracijos/p-num-form.gif
204+.. figure:: ../iliustracijos/p-num-form.png
205 :align: center
206 :alt: Puslapių numeravimo formatas
207
208
209=== modified file 'source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/lenteles/lenteles-elementu-isrinkimas.rst'
210--- source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/lenteles/lenteles-elementu-isrinkimas.rst 2010-11-22 22:37:23 +0000
211+++ source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/lenteles/lenteles-elementu-isrinkimas.rst 2010-12-06 08:08:54 +0000
212@@ -38,5 +38,5 @@
213 lentelės pusės, kaip žymint eilutę, ir tris kartus spragtelėjus
214 kairįjį pelės klavišą, arba klavišų deriniu ``Ctrl+A``.
215
216-.. |Eilutės parinkimas| image:: ../iliustracijos/eilute_parin.gif
217-.. |Stulpelio parinkimas| image:: ../iliustracijos/stulp_par.gif
218+.. |Eilutės parinkimas| image:: ../iliustracijos/eilute_parin.png
219+.. |Stulpelio parinkimas| image:: ../iliustracijos/stulp_par.png
220
221=== modified file 'source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/lenteles/w-lenteles-apvadu-fonas.rst'
222--- source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/lenteles/w-lenteles-apvadu-fonas.rst 2010-11-22 22:37:23 +0000
223+++ source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/lenteles/w-lenteles-apvadu-fonas.rst 2010-12-06 08:08:54 +0000
224@@ -10,7 +10,7 @@
225 žymę, o lentelės dalies – ją pažymėti, ir vykdyti meniu komandą
226 **Lentelė->Lentelės savybės...->Kraštinės**.
227
228-.. figure:: ../iliustracijos/lent_remai.gif
229+.. figure:: ../iliustracijos/lent_remai.png
230 :align: center
231 :alt: Lentelės rėmeliai
232
233@@ -48,7 +48,7 @@
234 pagalba arbameniu komandos **Format->Borders and Shading->Shading**
235 pagalba.
236
237-.. figure:: ../iliustracijos/lent_fonas.gif
238+.. figure:: ../iliustracijos/lent_fonas.png
239 :align: center
240 :alt: Lentelės fonas
241
242
243=== modified file 'source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/lenteles/w-lenteliu-formatavimas.rst'
244--- source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/lenteles/w-lenteliu-formatavimas.rst 2010-11-22 22:37:23 +0000
245+++ source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/lenteles/w-lenteliu-formatavimas.rst 2010-12-06 08:08:54 +0000
246@@ -93,7 +93,7 @@
247 sąrašas ir taikymo pavyzdžių langas atveriami komanda
248 **Lentelė->Automatinis formatavimas...**.
249
250-.. figure:: ../iliustracijos/tip_formatai.gif
251+.. figure:: ../iliustracijos/tip_formatai.png
252 :align: center
253 :alt: Tipiniai formatai
254
255
256=== modified file 'source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/lenteles/w-stulpeliu-plociai-eiluciu-auksciai.rst'
257--- source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/lenteles/w-stulpeliu-plociai-eiluciu-auksciai.rst 2010-11-22 22:37:23 +0000
258+++ source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/lenteles/w-stulpeliu-plociai-eiluciu-auksciai.rst 2010-12-06 08:08:54 +0000
259@@ -52,6 +52,6 @@
260
261
262
263-.. |Stulpelio pločio keitimas| image:: ../iliustracijos/stulp_maz.gif
264-.. |Eilutės aukščio keitimas| image:: ../iliustracijos/eilut_auksc.gif
265+.. |Stulpelio pločio keitimas| image:: ../iliustracijos/stulp_maz.png
266+.. |Eilutės aukščio keitimas| image:: ../iliustracijos/eilut_auksc.png
267 .. |Lentelės parametrai| image:: ../iliustracijos/Lenteles_Parametrai.png
268
269=== modified file 'source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/pastraipu-formatavimas/pastraipos-itraukos.rst'
270--- source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/pastraipu-formatavimas/pastraipos-itraukos.rst 2010-11-22 22:37:23 +0000
271+++ source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/pastraipu-formatavimas/pastraipos-itraukos.rst 2010-12-06 08:08:54 +0000
272@@ -52,7 +52,7 @@
273 - *Pirmoji eilutė* - pirmoji pastraipos eilutė bus atitraukta
274 nuo pastraipos kairiojo krašto nurodytu atstumu.
275
276-.. |Įtraukos| image:: ../iliustracijos/itraukos.gif
277+.. |Įtraukos| image:: ../iliustracijos/itraukos.png
278 .. |Įtrauka| image:: ../iliustracijos/Itrauka.png
279 .. |Įtraukos reguliatorius| image:: ../iliustracijos/ItraukosReguliatorius.png
280 .. |Pastraipa| image:: ../iliustracijos/Pastraipa.png
281
282=== modified file 'source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/pastraipu-formatavimas/w-pastraipu-zyme-formatai.rst'
283--- source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/pastraipu-formatavimas/w-pastraipu-zyme-formatai.rst 2010-11-22 22:37:23 +0000
284+++ source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/pastraipu-formatavimas/w-pastraipu-zyme-formatai.rst 2010-12-06 08:08:54 +0000
285@@ -99,7 +99,7 @@
286 Atsivėrusiame dialogo lange pasirinkti kortelę **Layout** ir sąraše
287 **Vertical alignment** pasirinkti norimą išlygiavimo variantą.
288
289-.. |Pastraipos pabaiga| image:: ../iliustracijos/p-pabaiga.gif
290-.. FIXME: |image1| image:: file:///C:/DOCUME~1/kirdas/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gif
291-.. FIXME: |image2| image:: file:///C:/DOCUME~1/kirdas/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gif
292-.. |Pastraipa| image:: ../iliustracijos/pastraipa.gif
293+.. |Pastraipos pabaiga| image:: ../iliustracijos/p-pabaiga.png
294+.. FIXME: |image1| image:: file:///C:/DOCUME~1/kirdas/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.png
295+.. FIXME: |image2| image:: file:///C:/DOCUME~1/kirdas/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.png
296+.. |Pastraipa| image:: ../iliustracijos/pastraipa.png
297
298=== modified file 'source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/paveiksleliai/w-braizymo-priemones.rst'
299--- source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/paveiksleliai/w-braizymo-priemones.rst 2010-11-22 22:37:23 +0000
300+++ source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/paveiksleliai/w-braizymo-priemones.rst 2010-12-06 08:08:54 +0000
301@@ -8,7 +8,7 @@
302 naudojantis braižymo priemonėmis. Jos matomos tada, kai priemonių
303 juostoje būna nuspaustas mygtukas *Drawing*.
304
305-.. figure:: ../iliustracijos/piesimo_juost.gif
306+.. figure:: ../iliustracijos/piesimo_juost.png
307 :align: center
308 :alt: Piešimo juosta
309
310@@ -45,7 +45,7 @@
311 Braižymo juostos mygtuko **AutoShapes** atveriamoje lentelėje
312 vartotojui siūloma keletas standartinių figūrų rinkinių.
313
314-.. figure:: ../iliustracijos/figuros.gif
315+.. figure:: ../iliustracijos/figuros.png
316 :align: center
317 :alt: Figūrų braižymas
318
319
320=== modified file 'source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/paveiksleliai/w-paveiksleliu-formavimas.rst'
321--- source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/paveiksleliai/w-paveiksleliu-formavimas.rst 2010-11-22 22:37:23 +0000
322+++ source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/paveiksleliai/w-paveiksleliu-formavimas.rst 2010-12-06 08:08:54 +0000
323@@ -13,7 +13,7 @@
324 sritį. Pažymėjus paveikslėlį, apie jį atsiranda rėmelis ir aštuoni
325 kvadratėliai (rutuliukai).
326
327-.. figure:: ../iliustracijos/pav_parinkim.gif
328+.. figure:: ../iliustracijos/pav_parinkim.png
329 :align: center
330 :alt: Paveikslėlio parinkimas
331
332@@ -88,7 +88,7 @@
333 išrenkamepaveikslėlį ir pele pagriebę vieną iš aštuonių atsiradusių
334 kvadratėlių,tempiame reikalinga kryptimi iki norimo rezultato.
335
336-.. figure:: ../iliustracijos/pav_didink.gif
337+.. figure:: ../iliustracijos/pav_didink.png
338 :align: center
339 :alt: Paveikslėlio didinimas
340
341
342=== modified file 'source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/paveiksleliai/w-paveiksleliu-iterpimas.rst'
343--- source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/paveiksleliai/w-paveiksleliu-iterpimas.rst 2010-11-22 22:37:23 +0000
344+++ source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/paveiksleliai/w-paveiksleliu-iterpimas.rst 2010-12-06 08:08:54 +0000
345@@ -11,7 +11,7 @@
346 katalogassu standartinių paveikslų rinkiniu. Pradiniame peržiūros
347 lange matomi paveikslųpasirinkimo pagal temą simboliai - mygtukai.
348
349-.. figure:: ../iliustracijos/paveikslelis.gif
350+.. figure:: ../iliustracijos/paveikslelis.png
351 :align: center
352 :alt: Paveikslėlio įterpimas
353
354@@ -23,7 +23,7 @@
355 papildomas priemonių rinkinys, kuriame galima pasirinkti įterpimo,
356 vaizdo padidinimo ir panašią komandą.
357
358-.. figure:: ../iliustracijos/paveikslelis_it.gif
359+.. figure:: ../iliustracijos/paveikslelis_it.png
360 :align: center
361 :alt: Paveikslėlio įterpimas
362
363@@ -55,7 +55,7 @@
364 raskite ir pasirinkite jus dominančios grafinės bylos vardą bei
365 paspauskite mygtuką **Insert**.
366
367-.. figure:: ../iliustracijos/pav_is_failo.gif
368+.. figure:: ../iliustracijos/pav_is_failo.png
369 :align: center
370 :alt: Paveikslėlis iš failo
371
372
373=== modified file 'source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/teksto-rengykle/dokumento-sukurimas-trafaretu.rst'
374--- source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/teksto-rengykle/dokumento-sukurimas-trafaretu.rst 2010-11-22 22:37:23 +0000
375+++ source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/teksto-rengykle/dokumento-sukurimas-trafaretu.rst 2010-12-06 08:08:54 +0000
376@@ -45,4 +45,4 @@
377 |Trafaretai|
378
379 .. |Naujas| image:: ../iliustracijos/Naujas.png
380-.. |Trafaretai| image:: ../iliustracijos/sablonai.gif
381+.. |Trafaretai| image:: ../iliustracijos/sablonai.png
382
383=== modified file 'source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/teksto-rengykles-nustatymai/nespausdinamieji-simboliai.rst'
384--- source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/teksto-rengykles-nustatymai/nespausdinamieji-simboliai.rst 2010-11-22 22:37:23 +0000
385+++ source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/teksto-rengykles-nustatymai/nespausdinamieji-simboliai.rst 2010-12-06 08:08:54 +0000
386@@ -25,4 +25,4 @@
387 |image1|
388
389 .. |Nespausdinami simboliai| image:: ../iliustracijos/NespausdinamiSIM.png
390-.. |image1| image:: ../iliustracijos/nespausd_s.gif
391+.. |image1| image:: ../iliustracijos/nespausd_s.png
392
393=== modified file 'source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/teksto-rengykles-nustatymai/rodymo-budas-mastelis.rst'
394--- source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/teksto-rengykles-nustatymai/rodymo-budas-mastelis.rst 2010-11-22 22:37:23 +0000
395+++ source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/teksto-rengykles-nustatymai/rodymo-budas-mastelis.rst 2010-12-06 08:08:54 +0000
396@@ -56,5 +56,5 @@
397 Pakeitus rodymo mastelis, jis keičiasi tik ekrane, išspausdintame lape
398 mastelis nesikeičia.
399
400-.. |Puslapio rodymo būdas| image:: ../iliustracijos/vaizdas.gif
401+.. |Puslapio rodymo būdas| image:: ../iliustracijos/vaizdas.png
402 .. |Mastelis| image:: ../iliustracijos/Mastelis.png
403
404=== modified file 'source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/teksto-rengykles-nustatymai/w-redaktoriaus-parametrai.rst'
405--- source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/teksto-rengykles-nustatymai/w-redaktoriaus-parametrai.rst 2010-11-22 22:37:23 +0000
406+++ source/mokomoji-medziaga/tekstu-tvarkymas/teksto-rengykles-nustatymai/w-redaktoriaus-parametrai.rst 2010-12-06 08:08:54 +0000
407@@ -58,5 +58,5 @@
408 dokumentų rašymo arba skaitymo katalogą ir kitas bylų rašymo
409 vietas
410
411-.. |Nustatymai| image:: ../iliustracijos/nustatymai.gif
412-.. |image1| image:: ../iliustracijos/nustatymai1.gif
413+.. |Nustatymai| image:: ../iliustracijos/nustatymai.png
414+.. |image1| image:: ../iliustracijos/nustatymai1.png

Subscribers

People subscribed via source and target branches