lp:projekt-programowanie/editor

Created by Maciej Poleski on 2012-04-10 and last modified on 2012-05-05
Get this branch:
bzr branch lp:projekt-programowanie/editor
Members of Moduł Editor can upload to this branch. Log in for directions.

Branch merges

Related bugs

Related blueprints

Branch information

Owner:
Moduł Editor
Project:
projekt-programowanie
Status:
Experimental

Recent revisions

119. By Mikołaj Bińkowski on 2012-05-05

połączenie dwóch poprzednich zmian

118. By Mikołaj Bińkowski on 2012-05-04

poprawki

117. By Mikołaj Bińkowski on 2012-04-29

Zmiany sugerowane w uwagach 2.4, 2.7, 2.8

116. By Patryk Mikos on 2012-04-25

Merge into trunk

115. By Marcin Regdos on 2012-04-24

Poprawienie błędu polegającego na zamknięciu całej aplikacji gdy użytkownik zamyka okno edytora przy pomocy 'X', inne drobne

114. By Wojciech Jędras on 2012-04-24

to samo co poprzednio tylko WidnowResize(mogą być błędy)

113. By Wojciech Jędras on 2012-04-24

ostateczne (póki co) poprawki w oknie WindowHistogram

112. By Patryk Mikos on 2012-04-24

merge into trunk

111. By Mikołaj Bińkowski on 2012-04-23

drobne poprawki

110. By Mikołaj Bińkowski on 2012-04-23

Czyszczenie kodu WindowMatrix

Branch metadata

Branch format:
Branch format 7
Repository format:
Bazaar repository format 2a (needs bzr 1.16 or later)
Stacked on:
lp:projekt-programowanie
This branch contains Public information 
Everyone can see this information.

Subscribers

No subscribers.