lp:~klimczak-k/beaver-feeds/text

Created by Krzysztof Klimczak and last modified
Get this branch:
bzr branch lp:~klimczak-k/beaver-feeds/text
Only Krzysztof Klimczak can upload to this branch. If you are Krzysztof Klimczak please log in for upload directions.

Branch merges

Related bugs

Related blueprints

Branch information

Owner:
Krzysztof Klimczak
Project:
BeAVER-feeds
Status:
Development

Recent revisions

32. By Krzysztof Klimczak

*porpawienie marginesów, tak by były w pełni zgodne do druku dwustronnego
*małe wyczyszczenie obrazka

31. By Krzysztof Klimczak

drobna porpawka do właściwości PDF'a i pare komentarzy do głównego pliku

30. By Krzysztof Klimczak

poprawki promotorki:
*ostateczne do rozdziałów 3, 4, 5, coś do biliografii

29. By Krzysztof Klimczak

poprawka strony tytułowej

28. By Krzysztof Klimczak

ostatnie porpawki promotorki:
-tytułowa
-wstęp
-rozdział 1
-rozdział 2

Saemu poprawianie jakiś samotnych literek występujacych na końcu wiersza

27. By Krzysztof Klimczak

-promotorka:
drobne poprawki

26. By Krzysztof Klimczak

poprawki promotorki:
*rozdział 3

*interpunkcja w 4

25. By Krzysztof Klimczak

poprawki promotorki:
*rozdział 5

*brakujący nawias w biliografii

24. By Krzysztof Klimczak

porpawki promotorki:
-rozdział 4

*poprawiono numery stron w pozycjach spisów w spisie treści

23. By Krzysztof Klimczak

*listingi mają polskie literki
*w listingach jest kolorowanie składni Qt

Branch metadata

Branch format:
Branch format 7
Repository format:
Bazaar repository format 2a (needs bzr 1.16 or later)
Stacked on:
lp:beaver-feeds
This branch contains Public information 
Everyone can see this information.