Merge lp:~franektentyp/ubuntu-learning-materials/howtoask-pl into lp:~registry/ubuntu-learning-materials/howtoask

Proposed by Franek
Status: Merged
Merged at revision: 31
Proposed branch: lp:~franektentyp/ubuntu-learning-materials/howtoask-pl
Merge into: lp:~registry/ubuntu-learning-materials/howtoask
Diff against target: 184 lines (+180/-0)
1 file modified
po/pl.po (+180/-0)
To merge this branch: bzr merge lp:~franektentyp/ubuntu-learning-materials/howtoask-pl
Reviewer Review Type Date Requested Status
Martin Owens Approve
Review via email: mp+31077@code.launchpad.net

Description of the change

Polish Translation Added

To post a comment you must log in.
Revision history for this message
Martin Owens (doctormo) wrote :

Looks good, approved!

review: Approve

Preview Diff

[H/L] Next/Prev Comment, [J/K] Next/Prev File, [N/P] Next/Prev Hunk
1=== added file 'po/pl.po'
2--- po/pl.po 1970-01-01 00:00:00 +0000
3+++ po/pl.po 2010-07-27 18:52:46 +0000
4@@ -0,0 +1,180 @@
5+msgid ""
6+msgstr ""
7+"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
8+"POT-Creation-Date: 2010-07-25 01:36-0400\n"
9+"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
10+"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
11+"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
12+"MIME-Version: 1.0\n"
13+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
14+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
15+
16+#: 09-theend.svg:29(format) 08-waitforanswer.svg:29(format) 07-includepurpose.svg:29(format) 06-consiseandclear.svg:29(format) 05-notifbusy.svg:29(format) 04-askeveryone.svg:30(format) 03-asktoask.svg:29(format) 02-askrightperson.svg:30(format) 01-doresearch.svg:29(format) 00-intro.svg:29(format)
17+msgid "image/svg+xml"
18+msgstr ""
19+
20+#: 09-theend.svg:3109(tspan) 09-theend.svg:3121(tspan)
21+#, no-wrap
22+msgid "The End"
23+msgstr "Koniec"
24+
25+#: 09-theend.svg:3154(tspan)
26+#, no-wrap
27+msgid "Thanks for Reading"
28+msgstr "Dziękuję za przeczytanie"
29+
30+#: 09-theend.svg:3166(tspan)
31+#, no-wrap
32+msgid "With thanks to:"
33+msgstr "Podziękowania dla:"
34+
35+#: 09-theend.svg:3168(tspan)
36+#, no-wrap
37+msgid " Mimoly, Meg Lyman, Leandro Gómez, and Elizabeth Krumbach"
38+msgstr ""
39+
40+#: 09-theend.svg:3178(tspan)
41+#, no-wrap
42+msgid "Translated by: None (original)"
43+msgstr "Przetłumaczone przez: Franek launchpad.net/~franektentyp"
44+
45+#: 08-waitforanswer.svg:7964(tspan) 08-waitforanswer.svg:7976(tspan)
46+#, no-wrap
47+msgid "Be Patient"
48+msgstr "Bądź cierpliwy"
49+
50+#: 08-waitforanswer.svg:7990(flowPara)
51+#, no-wrap
52+msgid "Wait for an answer, not all users in chatrooms are checking all the time, but they will respond when they can."
53+msgstr "Czekaj na odpowiedź, nie wszyscy użytkownicy czatów są cały czas na nim i odpowiadają tylko wtedy kiedy mogą."
54+
55+#: 07-includepurpose.svg:5466(tspan) 07-includepurpose.svg:5478(tspan)
56+#, no-wrap
57+msgid "Include Purpose"
58+msgstr "Wyjaśnij cel"
59+
60+#: 07-includepurpose.svg:5492(flowPara)
61+#, no-wrap
62+msgid "Make sure to include the reason for your question, what you want to achieve with the answer. This allows the person answering your question to provide the right solution even if it was not obvious."
63+msgstr "Upewnij się, że podałeś przyczynę dla której zadajesz pytanie oraz skutek jaki chcesz nim osiągnąć.To pozwoli osobie która Ci pomaga odpowiedzieć na Twoje pytanie i podać Ci odpowiednie rozwiązanie, nawet jeśli w pierwszej chwili zadane pytanie nie było oczywiste."
64+
65+#: 06-consiseandclear.svg:2974(tspan) 06-consiseandclear.svg:2986(tspan)
66+#, no-wrap
67+msgid "Be Clear"
68+msgstr "Bądź przejrzysty"
69+
70+#: 06-consiseandclear.svg:3000(flowPara)
71+#, no-wrap
72+msgid "Make sure to write consise and clear questions that communicate the problem you want solved. This includes versions of programs or other details about the system you're using."
73+msgstr "Upewnij się, że zadajesz przejrzyste i jasne pytania które dobrze opisują problem który chcesz rozwiązać. Dotyczy to również wersji programów oraz szczegółów systemu jaki używasz."
74+
75+#: 05-notifbusy.svg:5944(tspan) 05-notifbusy.svg:5956(tspan)
76+#, no-wrap
77+msgid "Don't ask when Busy"
78+msgstr "Wstrzymaj się z pytaniem kiedy..."
79+
80+#: 05-notifbusy.svg:5970(flowPara)
81+#, no-wrap
82+msgid "A channel can sometimes be flooded with questions or chatter, try and find a different channel where you can get the attention of people who will be able to help."
83+msgstr "Kanał na którym zadajesz pytanie może być czasem zalany innymi pytaniami lub rozmowami. Spróbuj znaleźć inny kanał na którym będziesz w stanie przyciągnąć uwagę ludzi którzy mogą Ci pomóc."
84+
85+#: 04-askeveryone.svg:4095(tspan) 04-askeveryone.svg:4107(tspan)
86+#, no-wrap
87+msgid "Ask Everyone"
88+msgstr "Pytaj wszystkich"
89+
90+#: 04-askeveryone.svg:4121(flowPara)
91+#, no-wrap
92+msgid "It's not a good idea to address a question to a specific person, even if they've helped you in the past. Directed questions are much less likely to be answered than open questions."
93+msgstr "Nie jest dobrym pomysłem aby kierować pytanie do konkretnej osoby, nawet jeśli już Ci pomogła w przeszłości. Pytania kierowane mają mniejsze prawdopodobieństwo na odpowiedź niż pytania do wszystkich."
94+
95+#: 03-asktoask.svg:2647(tspan) 03-asktoask.svg:2659(tspan)
96+#, no-wrap
97+msgid "Don't Ask to Ask"
98+msgstr "Nie pytaj czy możesz pytać"
99+
100+#: 03-asktoask.svg:3203(flowPara)
101+#, no-wrap
102+msgid "Ask your questions directly and clearly, don't worry about asking if it's ok to ask a question. Any question is welcome, but you may be redirected if the question is more appropriate in a different channel."
103+msgstr "Zadaj pytanie bezpośrednio i wyraźnie, nie martw się o poprawność zadanego pytania. Wszelkie pytania są mile widziane, jednakże może ono być przekierowane na inny właściwy kanał."
104+
105+#: 02-askrightperson.svg:8168(tspan)
106+#, no-wrap
107+msgid "X"
108+msgstr "X"
109+
110+#: 02-askrightperson.svg:8306(tspan) 02-askrightperson.svg:8318(tspan)
111+#, no-wrap
112+msgid "Ask the Right People"
113+msgstr "Pytaj właściwych ludzi"
114+
115+#: 02-askrightperson.svg:8433(flowPara)
116+#, no-wrap
117+msgid "Finding the right channel with the right people is pretty important. Also consider the complexity of the problem and the skill level of the people you wish to ask."
118+msgstr "Znalezienie odpowiedniego kanału z właściwymi ludźmi jest bardzo ważne. Weź pod uwagę złożoność problemu oraz umiejętności osób którym zadajesz pytanie."
119+
120+#: 01-doresearch.svg:2918(tspan) 01-doresearch.svg:2930(tspan)
121+#, no-wrap
122+msgid "Research the Problem"
123+msgstr "Sprawdź czy ktoś nie miał podobnego problemu"
124+
125+#: 01-doresearch.svg:2960(flowPara)
126+#, no-wrap
127+msgid "Read up on the problem before you ask for help, you may be able to save the time of the helper and even if the websites do not answer your questions, you'll be better able to write good, sensible questions."
128+msgstr "Sprawdź czy ktoś nie miał podobnego problemu"
129+
130+#: 01-doresearch.svg:2975(flowPara)
131+#, no-wrap
132+msgid "‣ Look for tutorials."
133+msgstr "‣ Szukaj gotowych rozwiązań."
134+
135+#: 01-doresearch.svg:2979(flowPara)
136+#, no-wrap
137+msgid "‣ Do an Internet Search."
138+msgstr "‣ Skorzystaj z wyszukiwarek Internetowych"
139+
140+#: 01-doresearch.svg:2983(flowPara)
141+#, no-wrap
142+msgid "‣ Look at answers to other people's questions on forums and answer sites."
143+msgstr "‣ Przeglądaj odpowiedzi innych osób na forach."
144+
145+#: 01-doresearch.svg:2987(flowPara)
146+#, no-wrap
147+msgid "‣ Find and Read Documentation."
148+msgstr "‣ Znajdź i przeczytaj dokumentację."
149+
150+#: 01-doresearch.svg:2991(flowPara)
151+#, no-wrap
152+msgid "‣ Search the bug tracker for similar reported problems"
153+msgstr "‣ Przeszukaj bug tracker i sprawdź czy ktoś nie zgłosił błędu."
154+
155+#: 00-intro.svg:2621(tspan) 00-intro.svg:2633(tspan)
156+#, no-wrap
157+msgid "How to Ask"
158+msgstr "Jak zadawać"
159+
160+#: 00-intro.svg:2731(tspan)
161+#, no-wrap
162+msgid "BY"
163+msgstr "BY"
164+
165+#: 00-intro.svg:2741(tspan)
166+#, no-wrap
167+msgid "SA"
168+msgstr "SA"
169+
170+#: 00-intro.svg:2756(tspan) 00-intro.svg:2767(tspan)
171+#, no-wrap
172+msgid "Smart Questions"
173+msgstr "mądre pytania?"
174+
175+#: 00-intro.svg:2778(tspan)
176+#, no-wrap
177+msgid "© Martin Owens / Rev 07 2010-07-25"
178+msgstr "© Martin Owens / Rev 07 2010-07-25"
179+
180+#: 00-intro.svg:3318(tspan)
181+#, no-wrap
182+msgid "None-Translated Version"
183+msgstr "Polish Translation Rev 07 2010-07-25"
184+

Subscribers

People subscribed via source and target branches