Name Status Last Modified Last Commit
lp:debian/stretch/2048-qt 1 Development 2015-05-26 09:37:57 UTC 2015-05-26
4. Add freedesktop menu (d/2048-qt.deskt...

Author: Alejandro Garrido Mota
Revision Date: 2014-08-30 20:48:35 UTC

Add freedesktop menu (d/2048-qt.desktop) (Closes: #759137)

lp:debian/experimental/2048-qt 1 Development 2015-01-28 04:17:33 UTC 2015-01-28
5. * d/control: - replace qt5-defau...

Author: Alejandro Garrido Mota
Revision Date: 2015-01-24 19:33:11 UTC

* d/control:
    - replace qt5-default metapackage to qtbase5-dev in BDI.
    - Push Standards-Version field.
* Set user dir configuration to from ~/.config/xiaoyong/ to
  /.config/2048-qt/ (Closes: #767151).
* d/rules: export QT_SELECT=qt5 variable to set QT version.

lp:debian/jessie/2048-qt 1 Development 2014-08-30 20:48:35 UTC 2014-08-30
4. Add freedesktop menu (d/2048-qt.deskt...

Author: Alejandro Garrido Mota
Revision Date: 2014-08-30 20:48:35 UTC

Add freedesktop menu (d/2048-qt.desktop) (Closes: #759137)

lp:debian/2048-qt 1 Development 2014-08-30 20:48:35 UTC 2014-08-30
4. Add freedesktop menu (d/2048-qt.deskt...

Author: Alejandro Garrido Mota
Revision Date: 2014-08-30 20:48:35 UTC

Add freedesktop menu (d/2048-qt.desktop) (Closes: #759137)

14 of 4 results